Now showing items 1-2 of 2

  • Análise verbo do deber de declarar da vítima de violencia de xénero no proceso penal 

   Alonso Salgado, Cristina (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] O artigo 416 da Lei de Axuizamento Criminal establece que están dispensadas/os da obriga de declarar determinadas/os parentes da/o procesada/o. Do precepto cabe inferir que o deseño do réxime xurídico da dispensa ...
  • Inmigración e violencia de xénero 

   Verde Dieto, Carmen (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] Este artigo aborda a violencia de xénero que sofren as mulleres inmigrantes en España. Tenta explicar cáles son os principais factores que provocan que estas mulleres sexan máis vulnerables á violencia de xénero ...