Como comezar a depositar

  • Rexístrese en RUC como usuario

  • Comunique a ruc@udc.es que quere depositar, indicando o grupo ou unidade de investigación á que pertence

  • Os administradores de RUC activarán os permisos precisos e comunicaranllo a vostede

  • Deposite o seu documento en RUC (guía de depósito)

  • Os administradores de RUC comprobarán que os datos estén correctos

  • Faise público o documento e vostede recibe un correo avisándolle.