Now showing items 1-5 of 5

  • A representación das mulleres no mapa da cidadanía española no exterior. Un reflexo da pegada migratoria? 

   Rodríguez Galdo, María Xosé; Freire Esparís, María Pilar (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] A representación das mulleres no Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que publica o Instituto Nacional de Estadística (INE), sobrepasa o 51%, sendo esta superior en América (51,35%) e, a moi ...
  • As dificultades de incorporación das mulleres matemáticas á universidade 

   Souto Salorio, María José; Tarrío-Tobar, Ana D. (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] Votamos una ollada as primeiras mulleres matemáticas no eido universitario en Europa dende finais do século XIX, analizamos tamén a situación actual en datos porcentuais facendo especial fincapé nas mulleres ...
  • As migracións femininas na Idade Moderna 

   Rey Castelao, Ofelia (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] Neste texto preséntanse brevemente os problemas de fontes e métodos para o estudio as migracións femininas na etapa pre-estatística, e as dificultades para obter una imaxe clara das mulleres emigradas –procedencia ...
  • Científicas da antigüidade 

   Mato-Vázquez, Dorinda; Chao-Fernández, Rocío; Pérez Mato, Ana; López-Chao, Vicente (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] Con este traballo pretendemos documentar o esforzo dalgunhas mulleres da Antigüidade que a pesar dos inmensos atrancos, infamias e discriminacións para non permitirlles “ser” de seu, deixaron a súa pegada no ...
  • Socioloxía da educación e ecofeminismos: docencia e investigación 

   Caramés, Rosa Elena (Universidade da Coruña, 2014)
   [Resumo] Tendo en conta a necesidade dunha formación holística para a labor do maxisterio e a súa función socializadora, aproveitase o ceñecemento acumulado polos estudios ecofeministas máis recentes e as súas vinculacións ...