Now showing items 1-1 of 1

    • Violencia simbólica na dirección escolar 

      Pérez Varela, Noelia (Universidade da Coruña, 2014)
      [RESUMO]Esta comunicación recompila parte dos resultados dun traballo inédito titulado “A dirección escolar en feminino: percepción dos factores que interveñen no acceso e desempeño de postos directivos en centros de ensino ...