Now showing items 1-20 of 42

  • As migracións femininas na Idade Moderna 

   Rey Castelao, Ofelia (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] Neste texto preséntanse brevemente os problemas de fontes e métodos para o estudio as migracións femininas na etapa pre-estatística, e as dificultades para obter una imaxe clara das mulleres emigradas –procedencia ...
  • Violencia simbólica na dirección escolar 

   Pérez Varela, Noelia (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO]Esta comunicación recompila parte dos resultados dun traballo inédito titulado “A dirección escolar en feminino: percepción dos factores que interveñen no acceso e desempeño de postos directivos en centros de ensino ...
  • Inmigración e violencia de xénero 

   Verde Dieto, Carmen (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] Este artigo aborda a violencia de xénero que sofren as mulleres inmigrantes en España. Tenta explicar cáles son os principais factores que provocan que estas mulleres sexan máis vulnerables á violencia de xénero ...
  • La violencia simbólica a través del cómic: el caso de Estados Unidos y Japón 

   Lorenzo Teijo, Bruno José (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMEN] Este trabajo parte de la hipótesis de que los autores y autoras de cómic de cada país representan a las mujeres en sus obras según la imagen que se tiene de las mujeres en cada contexto social. Los cambios en ...
  • La imagen social de las feministas para las mujeres gallegas 

   Couceiro Castro, Miriam (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMEN] La decisión de investigar sobre la opinión, actitudes de rechazo y, claves del apoyo y reproducción a la imagen estigmatizada de las feministas y del feminismo para las mujeres gallegas respondió, en primer lugar, ...
  • La denuncia de las víctimas mujeres inmigrantes en los casos de violencia de género 

   Valiño Ces, Almudena (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMEN] En la actualidad existe una elevada cifra de mujeres que mueren a manos de sus agresores y, a pesar de ello, el número de denuncias es relativamente bajo, siendo la mayoría de las mismas presentadas por la propia ...
  • El exilio político y de género de las escritoras españolas en la emigración 

   Piñeiro Domínguez, María Jesús (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMEN] Este estudio pretende reflexionar sobre el efecto del llamado “exilio de género” en la vida de las escritoras españolas que emigraron tras la Guerra Civil. Para ello, se analizarán algunos aspectos que nos ayuden ...
  • Marie Anne Paulze Lavoisier: unha descoñecida científica 

   Bermejo Patiño, Manolo R.; González Noya, Ana M.; Pintos Barral, Xoana; Liste López, Socorro (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] A contribución das mulleres á creación científica ao longo da historia da Humanidade non parece importante se consideramos o pouco que aparecen nos libros de texto; deste xeito, o alumnado non advertirá a existencia ...
  • La presencia femenina en el campo científico y tecnológico: reflexiones para el debate 

   Vaquero García, Alberto (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMEN] Aunque en los últimos años se ha avanzado notablemente en medidas para la igualdad, en el campo científico y tecnológico aún se manifiestan diferencias importantes entre hombres y mujeres. El objetivo del trabajo ...
  • Dexeneroconstrucion. Achegando a perspectiva de xénero á arquitectura e á sociedade 

   Novas Ferradás, María (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] A situación da muller arquitecta evolucionou paseniño ó longo dos anos. A porcentaxe de alumnas de arquitectura foise consolidando a partir da década dos setenta, pasando a representar algo máis da metade do ...
  • A violencia da representación: a herdanza do discurso colonial nas imaxes contemporáneas das mulleres negras 

   Bringas López, Ana (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] O modo habitual de representación das mulleres negras na cultura occidental contemporánea é herdeiro directo dos discursos forxados durante o colonialismo pola antropoloxía e a ciencia, conducentes a lexitimar a ...
  • Violencia simbólica, violencia real: a cultura que nos agrede 

   Martín Lucas, Belén (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] A persistencia dos valores sexistas patriarcais no pensamento hexemónico das nosas sociedades explica a continuidade nas agresións ás mulleres e nenas a pesar das medidas policiais e xudiciais contra a violencia ...
  • A representación das mulleres no mapa da cidadanía española no exterior. Un reflexo da pegada migratoria? 

   Rodríguez Galdo, María Xosé; Freire Esparís, María Pilar (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] A representación das mulleres no Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que publica o Instituto Nacional de Estadística (INE), sobrepasa o 51%, sendo esta superior en América (51,35%) e, a moi ...
  • Inmigración y feminización del servicio doméstico español 

   Lamelas Castellanos, Nélida (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMEN] El objetivo de nuestro trabajo es destacar las principales características de la inserción laboral de inmigrantes en un sector “altamente feminizado” como el del servicio doméstico español. Dado que este sector ...
  • Galicia e Alxeria, sociedades patriarcais e matriarcais: a cultura e a escola dende a perspectiva dun inmigrante alxeriano 

   Casal de la Fuente, Lucia (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] Ofrecemos nesta comunicación a visión da sociedade, cultura e escola de Galicia e Alxeria, en boca dun alumno de Educación Secundaria inmigrante para Galicia. Os datos forman parte dunha investigación dentro da ...
  • Científicas da antigüidade 

   Mato-Vázquez, Dorinda; Chao-Fernández, Rocío; Pérez Mato, Ana; López Chao, Vicente (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] Con este traballo pretendemos documentar o esforzo dalgunhas mulleres da Antigüidade que a pesar dos inmensos atrancos, infamias e discriminacións para non permitirlles “ser” de seu, deixaron a súa pegada no ...
  • Mulleres e física: desmontando tópicos 

   Calvo Iglesias, Encina (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] hai falsos tópicos que se empregan para xustificar a escasa representación de mulleres en ciencias e enxeñerías, entre eles a falla de tradición e incluso a menor aptitude coma suxeriu en 2005 o reitor da universidade ...
  • A linguaxe como medio de violencia simbólica no deporte 

   López-Villar, Cristina; Pérez, Andrea; Diéguez, Noelia; Castro, Marina; Carballo, Lara E.; Campaña, Fátima (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] En todas as sociedades machistas a linguaxe ten un papel fundamental na discriminación das mulleres, configurándose como un instrumento de dominación e lexitimador da violencia simbólica. O obxectivo deste estudo ...
  • Paleontólogas y geólogas británicas en la revolución de la historia natural del siglo XIX 

   Álvarez-Campana Gallo, José Manuel (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMEN] El caso de las paleontólogas y geólogas británicas a principios del siglo XIX podría considerarse paradigmático de la invisibilidad de las mujeres cuando se narra con sesgo androcéntrico la historia de los progresos ...