ILLA (“Investigación Lingüística e Literaria Galega”) é un grupo de investigación, inscrito como tal no catálogo oficial da Universidade da Coruña, xerado no seo da área de Filoloxías Galega e Portuguesa.
ILLA nace en 2006 como consecuencia da fusión dos grupos “Pesquisa Lingüística Galega” (PLG) e “Grupo Universitario de Investigación de Lingüística Histórica e de Ecdótica” (GUILHADE) e mais de investigadores e investigadoras individuais.
As diferentes liñas de investigación de ILLA conflúen en cinco eixos fundamentais: Estudos Medievais, Estudos Teatrais, Estudos Literarios Contemporáneos, Gramática e Lingua de Calidade e mais Estudos Portugueses.

Páxina web do grupo: http://illa.udc.gal/

ILLA: Research in Galician Language and Literature was formed in 2006 from the merger of two existing research groups – PLG (Galician Language Research) and GUILHADE (Historical Linguistics and Textual Criticism Research) – and the incorporation of several independent researchers.
The research carried out by ILLA is focused on five core areas: Medieval Studies, Theatre Studies, Contemporary Literary Studies, Language and Grammar Standards, and Portuguese Studies.
ILLA is officially recognised by the University of A Coruña as a research group within the area of Galician and Portuguese Language, Literature and Cultural Studies.

Website: http://illa.udc.gal/

Collections in this community

Recent Submissions

 • Arredor da segmentación intraversal da copulativa e nas cantigas trobadorescas galego-portuguesas 

  Ferreiro, Manuel (Laiovento, 2019)
  [Resumo] A variada casuística en que intervén a conxunción copulativa e confirma a importancia da actuación editorial a respecto da segmentación en xeral, e tamén da segmentación da copulativa, que pode ser transcendente ...
 • Dous loci critici nas cantigas de Estevan da Guarda 

  Ferreiro, Manuel (Universidad de Murcia, 2018)
  [Resumo] A pesar dos anos transcorridos desde o descubrimento dos cancioneiros que transmitiron a lírica profana galego-portuguesa e a pesar de todo o traballo realizado no ámbito textual, aínda fican múltiplos loci critici ...
 • Coa faz á terra volta. Toponimia e poesía en Eduardo Pondal 

  Ferreiro, Manuel (Real Academia Galega, 2018)
  [Resumo] Este traballo trata o emprego literario da toponimia galega por parte do autor rexurdimentista Eduardo Pondal.
 • Pondal e Queixumes dos pinos 

  Ferreiro, Manuel (Sermos Galiza, 2021-05-07)
  [Resumo] Esta achega divulgativa contén un resumo da traxectoria vital, artística e sociopolítica de Eduardo Pondal (1835-1917), xunto cunha escolma de textos poéticos da súa autoría.
 • E nos duros traballos escelente. Carvalho Calero e os estudos pondalianos 

  Ferreiro, Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 2020)
  [Resumo] Este traballo recolle a presenza dos estudos sobre Eduardo Pondal na traxectoria académica do profesor Ricardo Carvalho Calero. A través do labor do autor ferrolán dá comezo o coñecemento integral da persoa e do ...

View more