Recent Submissions

 • Revisión de la novela "Alma e o mar", de Francisco X. Fernández Naval, desde una perspectiva de género 

  Doval-Porto, Inma (2018)
  [Resumo] Analízase a novela Alma e o mar, de Francisco X. Fernández Naval, desde as teorías de xénero, cun estudo pormenorizado da súa temática, linguaxe e construción narrativa. Reflexiónase sobre aspectos chave como son ...
 • Lectura performativa dunha imaxe de Estíbaliz Espinosa lactante 

  Doval-Porto, Inma (2021)
  [Resumo] O deslocamento do texto da centralidade do drama deixa o campo aberto á posteatralidade e, igualmente, abre un camiño para a realización doutras accións como o happening e a performance, onde o corpo e a audiencia ...
 • Notas sobre a segmentación textual dalgúns adverbios nas cantigas galego-portuguesas 

  Ferreiro, Manuel (Associação Brasileira de Estudos Medievais (ABREM), 2021)
  [Resumo] A segmentación textual é unha moi importante operación ecdótica no proceso de edición das cantigas medievais galego-portuguesas; por outra parte, algúns adverbios, e nomeadamente aqueles que teñen un reducido corpo ...
 • Dous loci critici nas cantigas de Estevan da Guarda 

  Ferreiro, Manuel (Universidad de Murcia, 2018)
  [Resumo] A pesar dos anos transcorridos desde o descubrimento dos cancioneiros que transmitiron a lírica profana galego-portuguesa e a pesar de todo o traballo realizado no ámbito textual, aínda fican múltiplos loci critici ...
 • Pondal e Queixumes dos pinos 

  Ferreiro, Manuel (Sermos Galiza, 2021-05-07)
  [Resumo] Esta achega divulgativa contén un resumo da traxectoria vital, artística e sociopolítica de Eduardo Pondal (1835-1917), xunto cunha escolma de textos poéticos da súa autoría.

View more