Recent Submissions

 • Lírica Medieval. Cantigas de Santa María. Prolongacións da escola trobadoresca 

  Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
  [Resumo] Capítulo 4 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda a lírica relixiosa, as Cantigas de Santa María (contexto, códices, autoría, fontes, estrutura, clasificación, motivacións e valoración) e tamén as ...
 • Lírica Medieval. Cantigas de amor. Cantigas de amigo 

  Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
  [Resumo] Capítulo 3 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda os xéneros: cantiga de amor (Amor Cortés, clasificación, estrutura formal, valoración) e cantiga de amigo (caracterización, clasificación, valoración).
 • Lírica Medieval. Caracterización xeral. Cantigas de escarnio e maldicer 

  Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
  [Resumo] Capítulo 2 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda as características xerais da lírica medieval galego-portuguesa (contexto, lingua, periodización, tradición manuscrita, música). Cantigas de escarnio e ...
 • O teatro actual 

  Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
  [Resumo] Capítulo 45 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Comeza coas primeiras publicacións dramáticas da década de 1950 e, a seguir, “O Teatro Independente”, “Certames e publicacións”, “Autores”, “Manuel Lourenzo”, ...
 • O Grupo Ourensán e o teatro 

  Tato-Fontaíña, Laura (Através Editora, 2012)
  [Resumo] Análise das causas polas que Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco e, en xeral, os integrantes da Irmandade da Fala e do Grupo Nós de Ourense renunciaron á renovación e actualización do teatro na década de 1920.

View more