Recent Submissions

 • Turismo e responsabiolidade social: análise do programa Berimbau da costa do Sauípe 

  Avila, Marco Aurélio; Da Cruz, Gustavo; Téllez González, Jahumara Gloria (Universidade da Coruña, 2009)
  [Resumen] La construcción del complejo turístico Costa do Sauípe, en Bahía (Brasil), provocó visibles cambios en las relaciones sociales, económicas y ambientales de la región al inicio de sus actividades. Ante esa situación, ...
 • La responsabilidad social de las organizaciones turísticas (Caso Riviera Nayarit. México) 

  Tejera Segura, Enrique de la; López Córdova, Jorge Humberto (Universidade da Coruña, 2009)
  [Resumo] Neste artigo analízase o desenvolvemento do turismo onde resulta non ser o simple resul- tado do funcionamento dun mercado; a dinamización do turismo é neste sentido o produ- to de acordos sobre o que está en ...
 • Los rostros silenciados de la responsabilidad 

  Cruz Ayuso, Cristina de la (Universidade da Coruña, 2009)
  [Resumo] Este artigo ofrece unha lectura ética da responsabilidade aplicada ás organizacións da esfera económica das nosas sociedades. Tendo como marco de referencia a actual situación de crise e as medidas que se están ...
 • La responsabilidad social corporativa como oportunidad para las empresas turísticas 

  Gomis-Rodríguez, Alfonso; Alvarez-Sousa, Antonio; Rego Veiga, Gustavo; Leira López, José; Caramés Balo, Rosa Elena; Andrade, María (Universidade da Coruña, 2009)
  [Resumo] En primeiro lugar realízase unha aproximación xeral ao concepto de responsabilidade social empresarial e coméntanse algunhas das características deste novo modelo de xestión. A seguir, repásanse algunhas das ...
 • Una aproximación teórica a la relación de la empresa turística con la ética y la responsabilidad social 

  Ledesma, Alicia (Universidade da Coruña, 2009)
  [Resumo] Dadas as condicións imperantes da sustentabilidade global é conveniente encontrar outros paradigmas que permitan tanto o estudo do impacto da xeración de negocios turísticos como a análise da creación de negocios ...

View more