Now showing items 1-2 of 2

  • Imagery vividness and emotionality of concrete and abstract words: a classroom activity 

   Campos, Alfredo (Universidade da Coruña, 2009)
   [Resumo] As palabras teñen moitas propiedades psi- colóxicas, entre as mais importantes está a viveza de imaxe e a emotividade. Un dos coñecementos básicos que deben ter os estu- diantes de psicoloxía é o de os valores ...
  • Limitations of the efficacy of bizare imagery in mixed lists 

   Gómez-Juncal, Rocío; Pérez-Fabello, María José; Campos, Alfredo (Universidade da Coruña, 2009)
   [Resumen] Desde hace siglos se utilizan las imáge- nes raras como ayuda a la memoria, sin embargo, se sigue estudiando en qué condi- ciones es efectiva. Se ha demostrado que es eficaz cuando se cumplen varias condicio- nes: ...