Show simple item record

dc.contributor.authorBestilleiro Bello, Xosé
dc.date.accessioned2009-09-25T11:52:06Z
dc.date.available2009-09-25T11:52:06Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationRevista Galega de Filoloxía, 2005, 6: 11-50. ISSN 1576-2661es_ES
dc.identifier.issn1576-2661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/2623
dc.description.abstract[Resumo] Neste artigo faise un estudo, desde unha abordaxe diacrónica, dos radicais do tema de presente do verbo trager que se documentaron nun corpus do galego medieval. Para este propósito, faise unha valoración crítica das fontes empregadas así como unha exposición dos lexemas existentes e a súa análise no percurso proposto da historia da nosa lingua.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] In this article we carry out a study on the present tense roots of the verb trager wich were documented in a corpus of Medieval Galician from a diachronic point of view. For this purpose we appraise the used sources critically, we provide an exposure of the lexemes at the time and an analysis along this stage of Galician history.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.subjectLingüística históricaes_ES
dc.subjectGalego medievales_ES
dc.subjectMorfoloxía verbales_ES
dc.subjectHistorical linguisticses_ES
dc.subjectMedieval galicianes_ES
dc.subjectVerbal morphologyes_ES
dc.titleO radical do tema de presente do verbo trager no galego medieval: estudo diacrónicoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record