Recent Submissions

 • Ferramentas de Recuperación de Textos para Bibliotecas Dixitais: Lematización 

  Moreda Leirado, Marisa; Saavedra Places, Ángeles; Vázquez Fontenla, Eloy; Penabad, Miguel R. (Universidade da Coruña, 2005)
  [Resumo] Un dos servizos máis interesantes das bibliotecas dixitais é o que permite a busca de documentos polo seu contido, quere dicir, o que permite buscar aqueles textos que traten dun certo tema. Para que as bibliotecas ...
 • Trazos xerais da tradición gramatical galega 

  Sánchez-Rei, Xosé-Manuel (Universidade da Coruña, 2005)
  [Resumo] A tradición gramatical galega comeza no século XIX, en contraste co que aconteceu coas linguas do seu contorno, que principian o seu percurso filolóxico na Idade Moderna. Tal demora é produto da colonización ...
 • Breve confrontación do galego co inglés: achegas históricas e fonéticas 

  Vila Penedo, Xoán (Universidade da Coruña, 2005)
  [Resumo] O inglés, que pasa por ser a lingua franca internacional na actualidade, padeceu na Idade Media unha relación de sometemento a respecto do francés, como acontece na actualidade na Galiza entre o galego e o español; ...
 • O radical do tema de presente do verbo trager no galego medieval: estudo diacrónico 

  Bestilleiro Bello, Xosé (Universidade da Coruña, 2005)
  [Resumo] Neste artigo faise un estudo, desde unha abordaxe diacrónica, dos radicais do tema de presente do verbo trager que se documentaron nun corpus do galego medieval. Para este propósito, faise unha valoración crítica ...
 • Mudanzas e interferencia no sistema de conectores concesivos do galego escrito moderno 

  Freixeiro Mato, Xosé Ramón (Universidade da Coruña, 2005)
  [Resumo] No galego escrito moderno producíronse diferentes mudanzas no ámbito das expresións conectores contraargumentativas de carácter concesivo. En canto que unhas foron ficando como arcaísmos ou mesmo desapareceron, ...

View more