Recent Submissions

 • As formas de tratamento nunha fala galega 

  Louredo, Eduardo (Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións, 2020-12-31)
  [Resumo] Neste artigo estudo o uso dos pronomes ti e vostede con diferentes interlocutores nunha comarca rural do interior de Galicia (O Ribeiro, provincia de Ourense). Os datos para este estudo foron obtidos mediante ...
 • Responsion, Accentual Metrics and Metrical Irregularity in the Cantiga de Amigo 

  Parkinson, Stephen (Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións, 2020-12-30)
  [Abstract] This paper defends Parkinson’s (2016) claim that the metre of a significant number of cantigas de amigois accentual rather than accentual-syllabic, by rebutting an oblique defence of traditional metrics in Cohen ...
 • Do supremacismo á xenofobia: o idioma galego no pensamento castelán (séculos XV-XVII) 

  Peres Vigo, Alexandre (Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións, 2020-12-30)
  [Resumo] A percepción que os grupos humanos desenvolven sobre a lingua do Outro atópase ligada, en gran medida, con fenómenos como o favoritismo endogrupal e a caracterización estereotípica que acompaña o exogrupo, entre ...
 • Epistulae ad auctoritatem: Rodrigo Vicente de Almeida escribe a Carolina Michaëlis de Vasconcelos 

  Arbor Aldea, Mariña (Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións, 2020-12-30)
  [Resumo] Ofrecemos nas páxinas que seguen a edición e a análise de dúas cartas que don Rodrigo Vicente de Almeida, oficial da Biblioteca da Ajuda, lle dirixe a dona Carolina Michaëlis, a grande estudosa do códice por ...
 • O neofalantismo no ensino secundario: un espazo sen lexitimar 

  López Alonso, Luís (Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións, 2020-12-31)
  [Resumo] Após de corenta anos de oficialización da lingua galega, os datos estatísticos evidencian que tanto o modelo educativo como os outros mecanismos de normalización lingüística fracasaron. A substitución lingüística ...

View more