Now showing items 1-8 of 8

  • A avaliación en actividades de educación ambiental baseadas na indagación 

   Fernández Rodríguez, Alicia (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2013)
   [Resumo] Co fin de pescudar si os alumnos alcanzaron os obxectivos establecidos nunha actividade de educación ambiental, temos que recorrer á avaliación, unha tarefa complicada pero necesaria. En ocasións, en contornas de ...
  • A ensinanza da nutrición humana na Educación Primaria desde unha perspectiva mediambiental 

   Rivadulla-López, Juan-Carlos; García-Barros, Susana; Martínez-Losada, Cristina (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2013)
   [Resumo] Neste traballo analízanse os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación do currículum de Educación Primaria de Galicia referidos á nutrición humana en xeral e á súa relación co medio ambiente en particular. ...
  • A necesaria alfabetización ambiental do profesorado en formación 

   Álvarez, Olaya (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2013)
   [Resumo] A necesidade de facer fronte á situación ecolóxicamente insostible na que nos atopamos puxo de manifesto a importancia da alfabetización ambiental. Requírese promover, desde os sistemas escolares especialmente, o ...
  • A profesionalización nos equipamentos de educación ambiental en España vista desde dentro 

   Escudero Bocos, Clotilde; Oliver, Miquel F.; Serantes-Pazos, Araceli (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2013)
   [Resumo] A profesionalización é un dos temas que máis debates e reflexións despertou na última década no territorio español. O Libro Blanco da Educación Ambiental en España recomenda impulsar o recoñecemento profesional ...
  • Educação ambiental e áreas protegidas: as bacias hidrográficas e a gestão participativa de paisagens socioambientais e educadoras 

   Sammarco, Yanina Micaela; Benayas del Álamo, Javier; Sorrentino, Marcos (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2013)
   [Resumo] A sociedade atual enfrenta uma grande crise ambiental global e grande parte dela se deve aos con flitos nos diferentes usos da terra. Neste sentido, a educação ambiental, vem se transformando em uma importante ...
  • Educação Ambiental na formação de professores: compromisso políticoideológico, social e pedagógico 

   Andrade Torales Campos, Marília (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2013)
   [Resumo] O presente artigo visa contribuir no debate sobre a inserção da Educação Ambiental nos currículos escolares e na formação acadêmica dos pro fessores a partir da análise sobre o papel da escola e dos pro fessores ...
  • Inclusão e acessibilidade: contribuição ao Programa Nacional Escolas Sustentáveis 

   Souza Borges, Jorge Amaro de (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2013)
   [Resumo] O presente artigo busca fazer uma breve reflexão sobre o Programa Nacional Escolas Sustentáveis (PNES), proposto pelo governo brasileiro através do Ministério da Educação (MEC) e buscar elementos de conexão entre ...
  • Obxectivos do Milenio 

   Sin autor (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2013)
   [Resumo] Os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, tamén coñecidos como Obxec­tivos do Milenio, son oito propósitos de desenvolvemento humano propostos no ano 2000 por 189 países membros deNacións Unidas para acadar no ano 2015