Show simple item record

dc.contributor.authorEirín, Leticia
dc.contributor.authorFerreiro, Manuel
dc.date.accessioned2016-02-03T18:36:46Z
dc.date.available2016-02-03T18:36:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEirín García, Leticia y Ferreiro, Manuel. O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2014 (199 pp.) [ISBN 978-84-453-5167-3]es_ES
dc.identifier.isbn978-84-453-5167-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/15974
dc.description.abstract[Resumo]Edición crítica do cancioneiro do trobador Pero Mafaldo, autor de nove cantigas, que se adscriben aos tres xéneros canónicos da lírica trobadoresca galego-portuguesa: cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de escarnio e maldizer. A edición consta dunha introdución, en que se realiza unha aproximación á figura do trobador e á súa obra, fixación do texto, con aparato crítico e notas filolóxicas, e, finalmente, rimario e glosario exhaustivo do cancioneiro de Pero Mafaldo.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherCentro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,es_ES
dc.subjectPero Mafaldoes_ES
dc.subjectPoesía trobadorescaes_ES
dc.subjectGalego-Portuguéses_ES
dc.subjectEdición críticaes_ES
dc.subjectCantigas de amigoes_ES
dc.subjectCantigas de amores_ES
dc.subjectCantigas de escarnioes_ES
dc.subjectTroubadour poetryes_ES
dc.subjectGalician-Portuguesees_ES
dc.subjectCritical editiones_ES
dc.subjectCantigas d'amigoes_ES
dc.subjectCantigas d'amores_ES
dc.subjectCantigas d'escarnhoes_ES
dc.titleO Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición críticaes_ES
dc.title.alternativeThe Pero Mafaldo Songbook: a critical editiones_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookes_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record