Now showing items 1-20 of 20

  • A descuberta do país a través dos textos literarios 

   Angueira, Anxo (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] A literatura, polo menos no caso de Galicia, é unha múltiple descuberta sobre a propia nación negada: lingüística, histórica, socio-política... No aspecto xeográfico, a literatura utilizou a paisaxe desde o ...
  • A experiencia da viaxe e a viaxe como experiencia literaria 

   Salinas Portugal, Francisco (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Partindo da viaxe como paradigma literario, o artigo céntrase na presentación da viaxe como experiencia individual que pode reflectirse na literatura a diferentes níveis: a viaxe como tema literario e como esquema ...
  • A experiencia da viaxe e o intelectual de preguerra 

   García Negro, María Pilar (1953-) (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Visamos alargar a semántica convencional da viaxe e da literatura de viaxes para a adaptar con máis eficacia ao contexto galego das primeiras décadas do século XX. Distinguimos, por isto, entre viaxe masivo-forzosa ...
  • A Galiza dos séculos XIX e XX: A ollada anglosaxona 

   March, Kathleen (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Até entrado o século XX, o chegar a Galiza desanimaba a moitos viaxeiros; polo xeral, as terras galegas non figuraban nos itinerarios. As catro provincias de Galiza que partillaban unha lingua semellante ao portugués ...
  • A imaxe de Galiza na emigración 

   Alonso Fernández, Bieito (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] A emigración de masas que expulsou, de Galiza cara a América, a centos de miles de persoas entre finais do século XIX e principios do XX contribuíu a reformular todo un catálogo de imaxes do país entre as ...
  • A representación de Galicia en Ruth Mathilda Anderson 

   Forcadela, Manuel (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] A chegada de viaxeiros a Galicia a partir do século XIX fundamenta a construción dunha visión do país en certa medida diferente daqueloutras construídas desde o país mesmo. Este ollar do Outro documéntase en obras ...
  • A viaxe de estudos de Castelao a Europa 

   Noia, Camiño (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Despois dunha breve introdución sobre as características dos libros de viaxes, o artigo dedica a primeira á narración das circunstancia nas que Castelao inicia a viaxe para estudar a arte en tres países da Europa ...
  • A viaxe inacabada da literatura de viaxes: paradoxos, cuestionamento e transformacións dun xénero 

   López Sández, María (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Finais do século XIX e comezos do XX é unha etapa de enorme interese na evolución do xénero da literatura de viaxes, pois nestes anos prodúcese, asemade, a culminación e o inicio do declive do xénero, en paralelo ...
  • A visión da Galiza desde a emigración: entre a cuestión nacional e a asimilación identitaria a través de Galicia Moderna, Centro Gallego e Terra (1885-1923) 

   Diéguez, Uxío-Breogán (Universidade da Coruña, 2011)
   A prensa do tecido societario galego alén mar é unha das fontes de maior relevo de cara a recrearmos e estudarmos a emigración galega. Cando menos, é de grande interese para coñecermos de perto a urdime organizativa que ...
  • Abstracción e mito. Traxectos de Rafael Dieste por tres continentes e dúas guerras (1917-1936) 

   Casas, Arturo (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Na produción textual de Rafael Dieste non se dá un correlato directo entre as experiencias da viaxe e o mundo referido nos relatos, ensaios ou pezas dramáticas. Isto é así malia o feito biográfico de que o autor ...
  • As viaxes científicas e a súa achega para a construción do pensamento en Galicia 

   Gurriarán, Ricardo (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Moito se ten escrito sobre as viaxes dos chamados intelectuais, caracterizados pola súa adscrición natural ao campo das letras e as ciencias sociais, como principais axentes na construción do pensamento. Polo seu ...
  • Augusto Assía: un xornalista viaxado 

   Pousa, Xosé Ramón (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Felipe Fernández Armesto –Augusto Assía–, con máis de cincuenta anos de exercicio do xornalismo para o diario barcelonés La Vanguardia, é unha figura esencial para coñecer o século XX en Europa e representa un ...
  • Catro escollas para escribir Pelegrinaxes I 

   Allegue Leira, Alberto (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Nos anos 20 do século pasado, autores galeguistas participaron en dúas empresas semellantes: peregrinar a pé para, posteriormente, referilo por escrito. Tras unha primeira experiencia asinada por X. Pardo, en ...
  • Introdución 

   Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (Universidade da Coruña, 2011)
  • Lecturas dunha viaxe á Alemaña 

   Martínez-Risco Daviña, Luís (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] En 1933 Vicente Risco viaxa a Berlín, cunha bolsa de estudos da Junta de Ampliación de Estudios para estudar Folk-lore. Se ben o aspecto académico resultou un fiasco, a estadía na capital alemá permitiulle ser ...
  • Literatura de viagens e aprendizagem do outro 

   Velasco Souto, Carlos F. (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Face a umha literatura de viagens relacionada com a expansom colonial europeia com visos de apropriaçom de realidades alheias, o nacionalismo galego do primeiro terço do século XX foi quem de avivecer um discurso ...
  • Lugares, paisaxes e territorios convertidos en palabras. Páxinas de encontro entre literatura, xeografía e turismo 

   Somoza Medina, Xosé (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] A xeografía e a literatura tiveron ao longo da súa historia moitos puntos de encontro, desde as descricións literarias de xeógrafos como Estrabón ou as impresionantes crónicas das viaxes de Marco Polo, ate as máis ...
  • Turistas, viaxeiros, investigadores e identidades 

   Eguileta Franco, José María (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Desde distintos conceptos de Patrimonio Cultural que proveñen da evolución teórica da Antropoloxía e da Arqueoloxía, tentamos formular algunhas cuestión sobre as achegas que estas disciplinas científicas teñen na ...
  • Viaxar para aprender. Os novos e a súa formación: Lois Tobío 

   Romero Lorenzo, Marga (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] Nesta contribución tentaremos reflexionar sobre a importancia das viaxes na vida e na formación intelectual de Lois Tobío antes de 1936, viaxes por Galiza na súa infancia ou cando mozo activo do Seminario de Estudos ...
  • Viaxe, paisaxe e memoria: unha viaxe por... 1929-2009 

   Gallego Picard, Pablo (Universidade da Coruña, 2011)
   [Resumo] A viaxe como traxecto voluntario iniciático, a paisaxe coma elemento afeito a ser xulgado esteticamente e a memoria, como vertebradora das mesmas na obtención dunha conciencia xeográfica propia, convértense logo ...