Recent Submissions

 • Ensino escolar brasileiro: desafíos e perspectivas 

  Jamil Cury, Carlos Roberto (Universidade da Coruña, 2001)
  [Abstract] The ways leading to education in the schools 01 Brazil are the expression 01 500 years 01 exclusion. Even today, these ways are mixed with demands, proposals and attempls that will open the doors to inclusion. ...
 • Memorias de los Andes: notas sobre la educación en la cultura Inca 

  Vargas Callejas, Germán (Universidade da Coruña, 2001)
  [Resumen] En tiempos precolombinos, en el vasto territorio de los Andes se desarrolló una de las culturas más grandes de la historia humana, el Imperio de los Incas. Se caracteriza- ba por su saber avanzado en las diversas ...
 • Historiografía educativa de Galicia (1750-2000) 

  Costa Rico, Antón; Gabriel Fernández, Narciso de; Rivas Barrós, Sabela (Universidade da Coruña, 2001)
  [Resumo] Dende a súa fundación en Alemaña na transición do século XVIII ao XIX, a histo- riografía educativa atravesa por tres fases: tradicional, social e a que empeza a debuxarse nos últimos anos, caracterizada como ...
 • A Institución Libre de Enseñanza, unha política da pedagoxía 

  Barreiro Rodríguez, Herminio (Universidade da Coruña, 2001)
  [Resumo] Neste traballo preténdese realizar un ha especie de suliñado, a modo de "rema" kes", sobre os principais leitos da historia política, ideolóxica e cultural de España entre 1876 e 1936. Estes leitos considéranse ...
 • Procesos educativos, socialización e teatro nas culturas sen tradición escrita. Algunhas consideracións para o seu estudio 

  Vieites, Manuel F. (Universidade da Coruña, 2001)
  [Resumo] Nesie traballo queremos realizar unha primeira aproximación ó que teñen sido as relacións entre teatro e educación nas culturas sen tradición escrita, procesos formati- vos tradicionalmente esquecidos nos manuais ...

View more