Show simple item record

dc.contributor.authorMorán Fraga, Humberto
dc.contributor.authorBarca-Lozano, Alfonso
dc.contributor.authorPeralbo, Manuel
dc.date.accessioned2010-01-26T13:35:45Z
dc.date.available2010-01-26T13:35:45Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationRevista galego-portuguesa de Psicoloxía e Educación, 2007, 15: 135-150 ISSN 1138-1663es_ES
dc.identifier.issn1138-1663
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/7075
dc.description.abstract[Resumo] Os enfoques de aprendizaxe referen formas diferentes de abordar e enfrontar-se às actividades e tarefas escolares de acordo con unha determinada combinación de motivos e estratéxias. Esta liña de traballo iniciada por Marton, Entwistle e Biggs, e desenvolvida no noso contexto por Barca e Rosário, foi recentemente explorada entre o alunado galego de formación profesional de grau médio, a etapa educativa que conforma, xunto ao bacharelato, o ensino secundário pós-obrigatório. Os resultados indican que o alunado utiliza basicamente dous enfoques ou abordaxes dos procesos de aprendizaxe: — o enfoque de orientación ao significado (EOR-SG) implica ter a intención de comprender os contidos de aprendizaxe e de conseguir através dos mesmos satisfación e enriquecimento persoal, e conleva a posta na prática de recursos e estratéxias que analisan e contrastan os contidos e as suas relacións ao tempo que intentan supervisar e regular os próprios procesos de aprendizaxe; — as condutas sintetizadas no enfoque de orientación à reprodución (EOR-RP) están presididas polo desexo de obter resultados centrados nas cualificacións –sobre as que xiran tanto a procura do éxito como o temor ao fracaso–, limitan-se ao que mandan explicitamente os programas ou o profesorado e están dominadas pola utilización de estratéxias que pretenden reproducir directamente os termos, os procedimentos ou as imaxes dos contidos de aprendizaxe
dc.description.abstract[Abstract] Learning approahes refer two different aspects of focusing school activities and work, according to a determined combination of motives and strategies. The researches has been recently explored amongst technical college students, in Galicia, being this training period, together with secondary school, what makes up post obligatory tuition in he spanish educative system. The results show that students basically apply two approaches from the learning process: — the deep aproach, with intention towards the comprehension (EOR-SG) it implies the purpose to understand the learning contents and to achieve trough them, personal satisfaction and realization, this bears out having to put in to practice resources and strategies that analyze and differentiates the contents and their causes, while at the same time attempt to supervise and regulate their own process of learning; — the surface approach of learning (EOR-SP) is characterized by the wish to obtain resiults focused on the qualifications —over wich the pursuit of success and fear and failure turns round— and are limited to the program and teachers´s curriculum as well as being ruled by the use of strategies that pretend to directly reproduce the conclusions and procedures of learned contents
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.subjectEnfoques e abordaxes da aprendizaxees_ES
dc.subjectMotivación académicaes_ES
dc.subjectEstratexias de aprendizaxees_ES
dc.subjectRendemento académicoes_ES
dc.subjectLearning approacheses_ES
dc.subjectAcademic motivationes_ES
dc.subjectLearning strategieses_ES
dc.subjectAcademic performancees_ES
dc.titleEnfoques de aprendizaxe do alunado galego de Formación Profesional e os seus efectos sobre o rendemento académicoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record