Show simple item record

dc.contributor.authorCoca, Juan R.
dc.date.accessioned2010-01-26T13:35:13Z
dc.date.available2010-01-26T13:35:13Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationRevista galego-portuguesa de Psicoloxía e Educación, 2007, 14: 73-78 ISSN 1138-1663es_ES
dc.identifier.issn1138-1663
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/7067
dc.description.abstract[Resumo] Ensinar ciencias non é só mostrar conceptos, ideas e métodos de traballo. A docencia das ciencias experimentais ou factuais, pode fomentar o crecemento do alumno como persoa en relación. Para iso, é conveniente contextualizar á actividade científica dentro dun marco social, cultural e persoal, é dicir, tomaremos como punto de partida as correntes CTS e a ciencia intercultural. Todo isto, tendo en conta as implicacións da ciencia cós problemas que afectan a toda a humanidade; centrarémonos no eido da pobreza. O presente artigo, é unha reflexión teórica sobor desta temática e busca chantar os alicerces dunha pedagoxía máis personalista
dc.description.abstract[Abstract] To teach sciences is not only to show concepts, ideas and work methods. The teaching of the experimental or factuals sciences can foment the student’s growth like relationship person. For that, it is convenient to locate the scientific activity inside a social, cultural and personal frame, that is to say, we will take as starting point the CTS and the intercultural science currents. Keeping in mind the science implications with the problems that affect the whole humanity; we will notice in the poverty context. The present article is a theoretical reflection on that thematic one and looks for to bury the columns of a more personalist pedagogy
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.subjectEducaciónes_ES
dc.subjectCienciaes_ES
dc.subjectPobrezaes_ES
dc.subjectSociedadees_ES
dc.subjectInterculturalidadees_ES
dc.subjectPersoaes_ES
dc.subjectEducationes_ES
dc.subjectSciencees_ES
dc.subjectPovertyes_ES
dc.subjectSocietyes_ES
dc.subjectInterculturalityes_ES
dc.subjectPersones_ES
dc.titleÉ posíbel ensinar ciencias sen falar da pobreza?es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record