Recent Submissions

 • MITCA: método de implementación de tarefas para a casa 

  Valle, Antonio; Rodríguez, Susana (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2020)
  [Resumo] O MITCA (Método de Implementación de Tarefas para a Casa) nace co propósito de converter os deberes escolares nun recurso educativo capaz de mellorar a autorregulación da aprendizaxe e o compromiso escolar dos ...
 • MITCA: Homework Implementation Method 

  Valle, Antonio; Rodríguez, Susana (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2020)
  [Abstract] The MITCA method (Method for Setting Homework Tasks) was created with the aim of converting school homework into an educational resource that can improve students´ self-regulated learning and school engagement. ...
 • MITCA: método de implementación de tareas para casa 

  Valle, Antonio; Rodríguez, Susana (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2020)
  [Resumen] El Método MITCA (Método de Implementación de Tareas para Casa) nace con el propósito de convertir los deberes escolares en un recurso educativo capaz de mejorar la autorregulación del aprendizaje y el compromiso ...