Show simple item record

dc.contributor.authorEirín, Leticia
dc.date.accessioned2009-09-25T11:52:41Z
dc.date.available2009-09-25T11:52:41Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationRevista galega de filoloxía, 2006, 7: 67-93. ISSN: 1576-2661es_ES
dc.identifier.issn1576-2661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/2635
dc.description.abstract[Resumo] Un dos obxectivos deste artigo será a análise do papel desenvolvido poIa lírica popular no nacemento da literatura culta en lingua galega ao longo dos tempos, xa que se atopa nas orixes da lírica medieval galego-portuguesa e na renacenza das nosas letras séculos despois, no período do Rexurdimento. Mais o presente traballo tamén incluirá un achegamento á lingua das cántigas tradicionais recollidas por Marcial Valladares e incluídas no seu Diccionario gallego-castellano (1884), dada a relevancia destas pezas como testemuño fundamental da fala popular e medio de expresión do pobo galego.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] One of the aims of this paper will be the analysis of the developed role by popular lyric in the origin of the cultured literature in Galician language throughout times, because ir is found at the beginning of the Galician-Portuguese medievallyric and in the rebirth of our literature centuries after the 'Rexurdimento '. This present work will also include an approach to the language of traditional poems compiled by Marcial Valladares and included in his Diccionario gallego-castellano (1884), due to the relevance ofthese poems as a fundamental evidence of people 's language and Galician folk ordinary way of expression.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.subjectLiteratura tradicional galegaes_ES
dc.subjectLírica medieval galego-portuguesaes_ES
dc.subjectLingua literaria cultaes_ES
dc.subjectCántigaes_ES
dc.subjectAnálise lingüísticaes_ES
dc.subjectGalician-Traditional literaturees_ES
dc.subjectGalician-Portuguese medieval lyrices_ES
dc.subjectCultivated literary languagees_ES
dc.subjectLinguistic analysises_ES
dc.titleDo cancioneiro anónimo á lírica culta. Consideracións lingüísticas sobre as cántigas recollidas por Marcial Valladares no Diccionario gallego-castellano (1884)es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record