Recent Submissions

 • Contribución de Emilio Pita á cultura galega en Galicia e en América 

  García López, José Ángel (Universidade da Coruña, 2012)
  [Resumo] Este relatorio pretende ser un achegamento ás ideas de Emilio Pita Robelo arredor da lingua e da cultura galegas, ideas reflectidas en numerosas publicacións de ambas as beiras do Atlántico. Así mesmo, ofrecemos ...
 • Humanism in Suso de Toro's A sombra cazadora 

  Otero Blanco, Ángel (Universidade da Coruña, 2012)
  [Resumo] Este traballo examina A sombra cazadora (1994) de Suso de Toro como reformulación postmoderna do humanismo renacentista. Dende un punto de vista bakhtiniano, de Toro articula o motivo da viaxe épica mediante unha ...
 • Lo humano en la obra de Manuel Rivas: un puente entre lo gallego y lo universal 

  Vaz, Jorge (Universidade da Coruña, 2012)
  [Resumo] Manuel Rivas nunca deixa de recalcar a dimensión universal da súa obra coma se quixese apropiarse da soada fórmula das Irmandades da Fala ‘Galicia, célula de universalidade’. De maneira que Galicia se converte, ...
 • A recepción en Francia da obra de Manuel Rivas e de Suso de Toro 

  Luís Gamallo, María Obdulia (Universidade da Coruña, 2012)
  [Resumo] Este traballo pretende presentar unha serie de cuestións relativas á recepción das obras traducidas e das imaxes que circulan en dous sistemas literarios entre os que se establecen diferentes relacións de forza. ...
 • Puntos suspensivos entre este cosmos e o seguinte 

  Espinosa, Estíbaliz (Universidade da Coruña, 2012)
  [Resumo] O blog e o papel supoñen diferentes formas de lectura tanto como diferentes formas de escrita, e ese feito retrotráenos á sentenza macluhiana de que o medio é a mensaxe. Este traballo ofrece unha reflexión sobre ...

View more