Show simple item record

dc.contributor.authorMosquera-Castro, Estefaníaes_ES
dc.date.accessioned2014-09-23T12:28:02Z
dc.date.available2014-09-23T12:28:02Z
dc.date.issued2013es_ES
dc.identifier.citationRevista Galega de Filoloxía, 2013, 14: 85-115. ISSN: 1576-2661es_ES
dc.identifier.issn1576-2661es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/12596
dc.description.abstract[Resumo] Neste traballo analízanse as características da comunicación electrónica, un novo medio de interacción favorecido polo avanzo da Enxeñaría Informática e das Tecnoloxías da Información e da Comunicación que permite ás persoas intercambiaren información de modo sincrónico ou asincrónico con independencia da súa localización física. En concreto, focaremos a nosa atención nas propiedades discursivas destes novos sistemas, que partillan trazos coa escrita e coa oralidade, mais tamén presentan elementos idiosincráticos (comunicación in absentia, copresenza virtual, permanencia textual etc.), resultado das características do medio que os alberga. Estes datos permiten afirmarmos que estamos perante unha nova modalidade comunicativa, independente a respecto da oralidade e da escrita e específica do medio dixital.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] This paper examines the characteristics of electronic communication, a new means of interaction furthered by the advance of computer engineering and the Information and Communication Technologies, which enables people to exchange information in a synchronous or asynchronous mode, regardless of their physical location. In particular, we will focus our attention on the discursive properties of these new systems, which share traits with writing and speaking, but also have idiosyncratic elements (communication in absentia, simultaneous virtual presence, textual persistence etc.) as a result of the characteristics of the medium that contains them. These data allow us to affirm that we are facing a new mode of communication, independent of the oral and written mode and specific from Virtual Space.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.subjectDiscurso electrónicoes_ES
dc.subjectOralidadees_ES
dc.subjectEscritaes_ES
dc.subjectTICes_ES
dc.subjectLingüística de Internetes_ES
dc.subjectElectronical discoursees_ES
dc.subjectSpeakinges_ES
dc.subjectWritinges_ES
dc.subjectICTes_ES
dc.subjectInternet linguisticses_ES
dc.titleO discurso electrónico: a interacción comunicativa no contexto virtuales_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record