Recent Submissions

 • A ensinanza privada en Ourense a principios de século 

  Benso Calvo, Carmen; Cid Galante, Rosa María (Universidade da Coruña, 2004)
  [Resumo] Neste artigo dáse a coñece-lo proceso de expansión e reforma da escola priva- da da provincia de Ourense de principios do século XX no contexto das novas esixencias da lexislación escolar relativas ós centros de ...
 • Memoria crítica da Escola desde a Universidade 

  Barreiro Rodríguez, Herminio (Universidade da Coruña, 2004)
  [Resumo] Este traballo é o resultado dunha experiencia que se desenvoveu durante o curso 2003-2004 na facultade de Educación con alumnos procedentes de todalas faculta- des da Universidade de Santiago. A intención de partida ...
 • As traxectorias educativas da muller rural galega: unha visión interxeracional 

  Gradaílle Pernas, Rita (Universidade da Coruña, 2004)
  [Resumo] Os avances e cambios acontecidos nos contornos rurais permítenos esclarece- la participación feminina nas distintas esferas sociais ó longo de varias décadas. Desde esta perspectiva, facemos un percorrido polo ...
 • Na procura dunha xenealoxía dos equipamentos para a Educación Ambiental en Galiza 

  Serantes-Pazos, Araceli (Universidade da Coruña, 2004)
  [Resumo] Os equipamentos de educación ambiental son un movemento educativo ben recente, máis cunha forte e inequívoca pegada de numerosas experiencias inovadoras que se desenvolveron dende a Ilustración. Iste artigo é ...
 • La regulación de la práctica docente en los primeros institutos oficiales de segunda enseñanza 

  Yanes Cabrera, Cristian (Universidade da Coruña, 2004)
  [Resumen] La ambigüedad e inestabilidad que caracterizó el desarrollo de la segunda enseñanza a lo largo del siglo XIX, influyó de manera significativa en la definición de la mayor parte de los aspectos relacionados con ...

View more