Show simple item record

dc.contributor.authorFerreiro, Manuel
dc.date.accessioned2011-07-12T10:35:42Z
dc.date.available2011-07-12T10:35:42Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationRevista Galega de Filoloxía, 2008, 9: 57-78. ISSN: 1576-2661es_ES
dc.identifier.issn1576-2661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/7590
dc.description.abstract[Resumo] Neste artigo estúdase exhaustivamente a aparición e o uso de éste, forma concorrente con é, P3 do presente de indicativo de seer, na lírica profana galego-portuguesa. A través da revisión sistemática da súa aparición nos manuscritos, fica demostrada a súa vixencia na lingua literaria galego-portuguesa, así como a inexistencia dunha forma latinizante est que tradicionalmente fora estabelecida en numerosas edicións da lírica galego-portuguesa.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] The aim of this article is to analyse the appearance and use of éste, concurrent form with é, third-person present indicative of seer, in Galician-Portuguese profane lyric poetry. Its validity and relevance in Galician-Portuguese literary language is proved by means of the systematic revision of its appearance in manuscripts. This revision also demonstrates the non-existence of a Latinate form est, which had been traditionally established in numerous editions of Galician-Portuguese lyric poetry.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.subjectGalego-Portuguéses_ES
dc.subjectEdiciónes_ES
dc.subjectLírica trobadorescaes_ES
dc.subjectFormas verbaises_ES
dc.subjectÉstees_ES
dc.subjectGalician-Portuguesees_ES
dc.subjectEditiones_ES
dc.subjectTrobadour lyric poetryes_ES
dc.subjectVerbal formses_ES
dc.titleA forma verbal éste na lírica profana galego-portuguesaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record