Now showing items 1-1 of 1

    • Sobre algunos elementos del contorno en el diccionario fraseológico 

      Martínez López, Juan A. (Universidade da Coruña, 2007)
      [Resumo] Como é sabido, a lingua conta con dous tipos de unidades léxicas, as monoverbais (as palabras) e as pluriverbais (grande parte das denominadas expresións fixas). Tal consideración supuxo unha paulatina entrada ...