Show simple item record

dc.contributor.authorSóñora Luna, Francisco
dc.date.accessioned2009-11-10T11:50:20Z
dc.date.available2009-11-10T11:50:20Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationAmbientalmente Sustentable 2007, 3: 119-140 ISSN: 1887-2417es_ES
dc.identifier.issn1887-2417
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/5033
dc.description.abstract[Resumo] Climántica é un proxecto de educación ambiental que trata todas as problemáticas ambientais relacionándoas co cambio climático. Representa un dos catro piares sobre os que se asenta o Plano Galego de Acción contra o Cambio Climático (véxase a figura 1), sendo os outros tres a mitigación, a investigación e a adaptación. Parte da publicación de oito libros con estrutura de unidade didáctica, dos que o primeiro trata dun xeito xeral o tema do cambio climático. Os outros sete tratan a enerxía, os residuos, o ciclo da auga, a biodiversidade, o territorio, o medio rural e o medio urbano. Estas unidades didácticas globais alimentan todo o proxecto e sobre o seu contido elabóranse bandas deseñadas, revistas, documentais e cursos multimedia para a autoaprendizaxe na web www.climantica.org. Todo isto, alóxase na web xunto con novas de educación ambiental e cos contidos que xorden da aplicación do proxecto nos centros. Este proxecto vai dirixido á cidadanía en xeral a través da web, onde á parte de dispoñer de todos os contidos educativos, tamén se ofrece a oportunidade de preguntar, opinar e debater a través dun blog. Mais o punto de arranque está no ensino secundario, porque os autores son docentes dese nivel, que ademais resulta unha etapa chave para comezar o estudo científico rigoroso dunha problemática tan global, complexa e interdisciplinar. De momento, ao ensino primario achégase mediante a fantasía infantil a través de bandas deseñadas, curtos de animación e videoxogos educativos. Tamén se está abrindo a vía do ensino universitario a que se agarda chegar o próximo curso.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Climántica is an environmental education project that approaches all environmental problems in relation to climate change. It represents one of the four pillars on which the Galician Action Plan against Climate Change (Plano Galego de Acción contra o Cambio Climático) is based (see figure 1). The remaining three pillars are mitigation, research and adaptation. It started with the publication of eight books structured as teaching units, the first of which deals generally with the issue of climate change. The other seven books cover energy, waste, the water cycle, biodiversity, the territory, the rural environment and the urban environment. These general teaching units fuel the entire project, and their contents are the bases for comic strips, magazines, documentaries, and multimedia resources for autonomous learning through the website, www.climantica. org. All of this is available on the web, together with environmental education news and with the contents that arise from the implementation of the project in schools. This project is aimed at the general public through the website, where besides having access to all educational contents, visitors also have the opportunity to ask questions, give their opinions and participate in discussions through a blog. However, the starting point is secondary education, since the authors teach at this level and consider it a key stage to begin a thorough scientific study of such a global, complex and interdisciplinary issue. For the time being, the approach in primary education is to appeal to children’s imagination through comic strips, animated short films and educational video games. University education is another area, which will be targeted in the coming academic year.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.subjectCambio climáticoes_ES
dc.subjectEducación ambientales_ES
dc.subjectUnidades didácticases_ES
dc.subjectEnsino formales_ES
dc.subjectClimate changees_ES
dc.subjectEnvironmental educationes_ES
dc.subjectTeaching unitses_ES
dc.subjectFormal educationes_ES
dc.titleO proxecto de educación ambiental "Climántica"es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record