Envíos recentes

  • Bibliodiversidade: guía de boas prácticas 

    Amigo Ventureira, Ana María; DePalma, Renée; Varela Suárez, Almudena (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2022)
    [Resumo] O proxecto Bibliodiversidade, as bibliotecas como axentes para educar na diversidade afectivo-sexual, nace do CEXeF, o Centro de Estudos de Xénero e Feministas da Universidade da Coruña. En gran parte inspirado ...