Show simple item record

dc.contributor.authorNogueira da Costa, Diego
dc.contributor.authorSaheb, Daniele
dc.date.accessioned2022-03-23T07:40:49Z
dc.date.available2022-03-23T07:40:49Z
dc.date.issued2021-05-10
dc.identifier.citationNogueira da Costa, D., & Daniele Saheb Pedroso. (2021). Posibilidades para a educación ambiental desde unha perspectiva complexa presentes no Deseño Curricular Base-Formación . AmbientalMENTEsustentable, 27(2), 19-34. https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.2.7587es_ES
dc.identifier.issn2386-4362
dc.identifier.issn1887-2417
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/30144
dc.description.abstract[Resumo] A Educación Ambiental é unha preocupación cada vez máis emerxente na formación da ciudadanía para o mundo, papel que xoga a sociedade na sociedade, co aporte fundamental dos docentes, non so nun ámbito específico. O obxectivo deste traballo é analizar as posibilidades contidas na Resolución CNE / CP No. 2, de 20 de decembro de 2019, que establece a Base Curricular Nacional para a formación de docentes, para a formación de educadores ambientais na perspectiva da complexidade. Para iso, realizouse unha revisión bibliográfica sobre os temas e un análise documental do documento oficial, nunha investigación cualitativa. Os resultados indican algunhas posibilidades para este escenario, principalmente na comprensión dalgunhas habilidades e competencias que o documento atribúe como fundamentais aos docentes, sen embargo identifican no contido deste dispositivo, máis do mesmo, sen moitas innovacións e grandes contradiccións. Conclúese que os cambios que ten como obxectivo a formación doprofesorado non se basean nas prerrogativas deste documento, nin se pode esperar que xurda nada das mesmas persoas que están detrás de este dispositivoes_ES
dc.description.abstract[Abstract] Environmental Education is an increasingly emerging concern in the training of citizens for the world, a role that school plays in society, with the fundamental contribution of teachers, not only in a specific area. The objective of this work is to analyze the possibilities contained in Resolution CNE / CP No. 2, of December 20, 2019, which establishes the National Curricular Base for the training of teachers, for the training of environmental educators in the perspective of complexity. To this end, a bibliographic review on the themes and a documentary analysis of the official document was made, in a qualitative research. The results indicate some possibilities for this scenario, mainly in the understanding of some skills and competences that the document attributes as fundamental to teachers, however they identify in the content of this device, more of the same, without many innovations and gross contradictions. It is concluded that the changes that are aimed at the formation of teachers are not based on the prerogatives of this document, nor can anything be expected to emerge from the same people who are behind this device.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] La Educación Ambiental es una preocupación cada vez más emergente en la formación de la ciudadanía para el mundo, papel que juega la sociedad en la sociedad, con el aporte fundamental de los docentes, no solo en un ámbito específico. El objetivo de este trabajo es analizar las posibilidades contenidas en la Resolución CNE / CP No. 2, de 20 de diciembre de 2019, que establece la Base Curricular Nacional para la formación de docentes, para la formación de educadores ambientales en la perspectiva de la complejidad. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica sobre los temas y un análisis documental del documento oficial, en una investigación cualitativa. Los resultados indican algunas posibilidades para este escenario, principalmente en la comprensión de algunas habilidades y competencias que el documento atribuye como fundamentales a los docentes, sin embargo identifican en el contenido de este dispositivo, más de lo mismo, sin muchas innovaciones y grandes contradicciones. Se concluye que los cambios que tienen como objetivo la formación del profesorado no se basan en las prerrogativas de este documento, ni se puede esperar que surja nada de las mismas personas que están detrás de este dispositivo.es_ES
dc.language.isopores_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17979/ams.2020.27.2.7587es_ES
dc.rightsAtribución-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)es_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.gl
dc.subjectEducación ambientales_ES
dc.subjectComplexidadees_ES
dc.subjectFormación do profesoradoes_ES
dc.subjectDeseño curricular basees_ES
dc.subjectEnvironmental education
dc.subjectComplexity
dc.subjectTeacher training
dc.subjectBNC-Training
dc.titlePossibilidades para Educação Ambiental na perspectiva complexa presentes na BNC-Formaçãoes_ES
dc.title.alternativePossibilities for Environmental Education in the Complex Perspective Present in Bnc-Traininges_ES
dc.title.alternativePosibilidades para a educación ambiental desde unha perspectiva complexa presentes no Deseño Curricular Base-Formación
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.date.updated2022-03-22T10:51:37Z
UDC.journalTitleAmbientalMENTEsustentablees_ES
UDC.volume27es_ES
UDC.issue2es_ES
UDC.startPage19es_ES
UDC.endPage34es_ES
dc.identifier.doi10.17979/ams.2020.27.2.7587


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record