Show simple item record

dc.contributor.authorSangiao-Alvarellos, Susana
dc.contributor.authorLabra, Carmen de
dc.date.accessioned2021-11-08T13:20:59Z
dc.date.available2021-11-08T13:20:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSangiao-Alvarellos, Susana; de Labra Pinedo, Carmen (2021): Análise dos resultados obtidos nos procesos de avaliación da materia de Fisioloxía Humana durante a COVID-19. En García Naya, J.A. (ed.) (2021). Contextos universitarios transformadores: a nova normalidade académica. Leccións aprendidas e retos de futuro. V Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña. A Coruña (pág. 369-377). DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498180.369 DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498180es_ES
dc.identifier.isbn978-84-9749-818-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/28812
dc.description.abstract[Resumo] Neste traballo presentamos unha análise dos resultados obtidos nos exames finais da materia de Fisioloxía Humana durante a COVID-19, materia impartida no grao de podoloxía da UDC. Estes resultados comparáronse cos obtidos en cursos anteriores en exames levados a cabo de xeito presencial. En todos os casos os resultados proceden de exames tipo test de resposta única. Para levar a cabo esta análise tivéronse en conta os cursos académicos 2017/2018 e 2018/2019, no que analizamos os resultados de 165 exames realizados de xeito presencial e comparámolos cos resultados de 46 exames realizados virtualmente no curso académico 2019/2020. Non se observaron diferencias na cualificación media obtida en ambas modalidades de exames. Non obstante, nos exames virtuais diminúe lixeiramente a porcentaxe de alumnos non presentados e a porcentaxe de suspensos e tres veces máis baixa, sen embargo, tamén diminúe o número de estudantes que obteñen sobresaínte. En base a estes resultados podemos concluír que os exames tipo test virtuais aumentan o número de estudantes que supera a materia, pero non así a nota global da mesma.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] In this work we present an analysis of the results obtained in the final exams of the Human Physiology subject during COVID-19, a subject taught in the podiatry degree at the UDC. These results were compared with those obtained in previous academic years in exams carried out face-to-face. In all cases, the results come from single-response multiple-choice tests. To carry out this analysis, the academic years 2017/2018 and 2018/2019 were taken into account, in which we analysed the results of 165 exams taken face-to-face and compared them with the results of 46 exams conducted online in the academic year 2019/2020. No differences were observed in the average qualification obtained in both exam modalities. However, in virtual exams the percentage of students not presented decreases slightly and the percentage of failures is three times lower, however, the number of students who obtain high marks also decreases. Based on these results, we can conclude that online exams increase the number of students who pass the subject, but not the overall mark.es_ES
dc.description.urihttp://hdl.handle.net/2183/28796
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruña, Servizo de Publicaciónses_ES
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17979/spudc.9788497498180.369es_ES
dc.rightsAtribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)es_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.gl*
dc.subjectExames virtuaises_ES
dc.subjectFisioloxíaes_ES
dc.subjectTipo testes_ES
dc.subjectAvaliaciónes_ES
dc.subjectVirtual examses_ES
dc.subjectPhysiologyes_ES
dc.subjectMultiple choicees_ES
dc.subjectEvaluationes_ES
dc.titleAnálise dos resultados obtidos nos procesos de avaliación da materia de Fisioloxía Humana durante a COVID-19es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
UDC.startPage369es_ES
UDC.endPage377es_ES
dc.identifier.doi10.17979/spudc.9788497498180.369
UDC.conferenceTitleXornadas de Innovación Docente (5º. 2021. A Coruña)es_ES
UDC.inbookTitleContextos universitarios transformadores: a nova normalidade académica. Leccións aprendidas e retos de futuro. V Xornadas de Innovación Docente


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record