Show simple item record

dc.contributor.authorRoberto Mayr, Luiz
dc.contributor.authorFaria Salema, Claudia de Oliveira
dc.date.accessioned2020-06-01T11:28:32Z
dc.date.available2020-06-01T11:28:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMayr, L. R., & de Oliveira Faria Salema, C. (2019). Ollar para o lado. AmbientalMENTEsustentable, 26(1-2), 87-100. https://doi.org/10.17979/ams.2019.26.1-2.6558es_ES
dc.identifier.issn1887-2417
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/25668
dc.description.abstract[Resumo] O equipo de Educación Ambiental e Medio Ambiente buscou sensibilizar a institución, especialmente a súa xestión, a favor da conservación da biodiversidade, baseada na Axenda 2030. O seu campus de laboratorio ocupa unha posición central en relación a catro unidades de conservación. Bosque Atlántico e contribúe á conectividade entre os restos forestais na paisaxe fragmentada nos arredores de Río de Xaneiro. A través da Educación Ambiental ábrese o camiño para a introdución de prácticas que minimicen os impactos ambientais negativos e promovan a recuperación das zonas de ribeira e pistas degradadas. A estratexia adoptada é promover eventos no campus coa presenza de estudantes das escolas da contorna e co compromiso de entidades que participan nos consellos asesores das unidades de conservación. A comunicación dos acontecementos e os seus resultados chega a todos, por debaixo e por encima da xerarquía da institución. Nótase que a centralidade do campus en relación coa paisaxe corresponde a unha centralidade en relación cos interesados, situando a institución como unha organización ponte, en condicións para articular diferentes iniciativas de sustentabilidade. Este traballo presenta a recente actuación do equipo en Inmetro e as súas perspectivas de futuro.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Inmetro’s Environmental Education team has sought to raise awareness in favor of biodiversity conservation, based on the 2030 Agenda, especially among the institution’s management staff. Its laboratory campus occupies a central position in relation to four rain forest conservation units and contributes to the connectivity between remnants in the fragmented landscape of Rio de Janeiro’s outskirts. Through Environmental Education, it opens way for practices that minimize negative environmental impacts and promote the recovery of riverside areas and degraded slopes. The main strategy is to promote events in the campus with the participation of students from and the involvement of entities that participate in the advisory councils of protected areas. Internal communication of these events, and their outcomes, can reach everybody, below and above in the institution hierarchy. The campus central place in the landscape corresponds to a centrality in relation to the interested parties, placing the institution, as a bridge organization, in a prime position to articulate environmental initiatives for sustainable development. This paper presents aspects of the most recent work of the Environmental Education at Inmetro and its perspectives for the future.es_ES
dc.language.isopores_ES
dc.publisherUniversidade da Coruña, Servizo de Publicaciónses_ES
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17979/ams.2019.26.1-2.6558es_ES
dc.rightsAtribución-CompartirIgual 4.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/*
dc.subjectEducação ambientales_ES
dc.subjectConservação da biodiversidadees_ES
dc.subjectOrganizações pontees_ES
dc.subjectEnvironmental educationes_ES
dc.subjectBiodiversity conservationes_ES
dc.subjectBridging organizationses_ES
dc.titleOllar para o lado: colaboración do Inmetro coas escolas para a Axenda 2030 da ONUes_ES
dc.title.alternativeLook to the side: Inmetro’s partnership with schools for the UN 2030 Agendaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
UDC.journalTitleAmbientalMente Sustentable: Revista científica galego-lusófona de educación ambientales_ES
UDC.volume26es_ES
UDC.issue1-2es_ES
UDC.startPage87es_ES
UDC.endPage100es_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record