Show simple item record

dc.contributor.authorFerreiro, Manuel
dc.date.accessioned2016-02-03T08:29:43Z
dc.date.available2016-02-03T08:29:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationFerreiro, Manuel: "Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -L- intervocálico". En Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, 2013, 1es_ES
dc.identifier.issn2332-1377
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/15966
dc.description.abstract[Resumo] Estudo exhaustivo da presenza de -l- intervocálico latino ao longo do corpus da lírica profana galego-portuguesa, que se detecta na aparición da forma ‘color’ (vs. coor), ‘salido’ (vs. saído) e, sobre todo, na conservación das formas antigas do pronome identificador, en función adxectiva ou substantiva. Os datos xerados por esta revisión do corpus a partir dos manuscritos confirman que a anomalía que supón a manutención xeneralizada de -l- no artigo ou pronome “lo(s), la(s)”, tal como acontece cos arcaísmos con -n-, só se pode explicar como marca literaria arcaizante do xénero máis autóctono do lirismo galego-portugués: a cantiga de amigoes_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia y Tecnología; FFI2009-08917es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia y Tecnología; FFI2012-32801
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherVirtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyrices_ES
dc.subjectPoesía trobadorescaes_ES
dc.subjectGalego-Portuguéses_ES
dc.subjectConservación de -l-es_ES
dc.subjectCantigas de amigoes_ES
dc.subjectTroubadour poetryes_ES
dc.subjectGalician-Portuguesees_ES
dc.subjectPreservation of intervocalic latin /l/es_ES
dc.subjectCantigas d'amigoes_ES
dc.titleUma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -l- intervocálicoes_ES
dc.title.alternativeLinguistic anomalies in Galician-Portuguese troubadour poetry: the preservation of intervocalic /l/es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record