Show simple item record

dc.contributor.authorFerreiro, Manuel
dc.date.accessioned2016-02-02T16:05:51Z
dc.date.available2016-02-02T16:05:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationFerreiro, Manuel: "Erros dos copistas, lapsos dos editores". En: Literatura medieval y renacentista en España, Natalia Fernández Rodríguez y María Fernández Ferreiro (eds.). Salamanca: SEMYR, 2012, pp. 543-559es_ES
dc.identifier.isbn978-84-937765-4-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/15959
dc.description.abstract[Resumo] Neste traballo realízase o estudo sistemático e global (en todo o corpus trobadoresco profano) do repetido erro e/ou lapso dos copistas <ch>/<m>, coa conseguinte proposta de novas lecturas para diversas pasaxes trobadorescas do corpus profano galego-portugués. Neste sentido, e para alén dunha interpretación textual máis acaída, a revisión e relectura de certas pasaxes problemáticas dótase de grande importancia para o estudo dunha forma pronominal como “che”, que, sendo minoritaria nos textos trobadorescos, se reviste dunha especial transcendencia por canto é a proba dun uso explicitamente literario dunha forma desaparecida en portugués moderno, mais plenamente viva e activa na lingua galega actual. Finalmente, a partir destes datos, faise unha nova proposta crítica da coñecida cantiga “Mari’Mateu, ir-me quer’eu d’aquen” de Afons’Eanes do Coton.es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia y Tecnología; FFI2009-08917es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherSociedad de Estudios Medievales y Renacentistases_ES
dc.subjectCrítica textuales_ES
dc.subjectPoesía trobadorescaes_ES
dc.subjectGalego-Portuguéses_ES
dc.subjectAfons'Eanes do Cotones_ES
dc.subjectPronome chees_ES
dc.subjectTextual criticism and editinges_ES
dc.subjectTroubadour poetryes_ES
dc.subjectGalician-Portuguesees_ES
dc.subjectPronoun "che"es_ES
dc.titleErros dos copistas, lapsos dos editores (o pronome “che” e a cantiga B 1584 / V 1116 de Afonso Eanes do Cotones_ES
dc.title.alternativeScribal error and editing oversights: Cantiga B 1584 / V 1116 by Afonso Eanes do Coton and the use of the pronoun “che”es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record