Show simple item record

dc.contributor.authorHermo González, Gonzaloes_ES
dc.date.accessioned2014-09-23T12:28:01Z
dc.date.available2014-09-23T12:28:01Z
dc.date.issued2013es_ES
dc.identifier.citationRevista Galega de Filoloxía, 2013, 14: 43-69. ISSN: 1576-2661es_ES
dc.identifier.issn1576-2661es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/12594
dc.description.abstract[Resumo] Este traballo ten por obxectivo abordar a análise etimolóxica dos topónimos de base Sarand- (Sarandeses, Sarandín, Sarandón e Sarandós) e Serant- (Serantellos e Serantes). Para a análise do corpus bótase man das fontes existentes, refutando as diferentes propostas etimolóxicas en base á estrutura lingüística e á presenza documental de cada forma. A hipótese que aquí defendo é que todos estes topónimos teñen unha orixe común, que asenta nun antigo radical indoeuropeo especialmente produtivo en Galicia: *ser-, *sor- ‘fluír, discorrer’.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] The main aim of this paper is to analyze the etymology of the place names Serantes, Sarandós and their lexical family: Sarandeses, Sarandín, Sarandón, Sarandós, Serantellos and Serantes. Authorized sources are used for the analysis of the corpus, refuting the different etymological proposals based on the structure and documentary presence of each place name. I will try to show that all these place names have the same origin, which is an old european lexeme that abounds in Galicia: *ser-, *sor-, ‘to flow, to gush’.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.subjectToponimiaes_ES
dc.subjectEtimoloxíaes_ES
dc.subjectLéxicoes_ES
dc.subjectHidronimiaes_ES
dc.subjectPaleoeuropeoes_ES
dc.subjectPlace nameses_ES
dc.subjectEtymologyes_ES
dc.subjectLexicones_ES
dc.subjectHydronymyes_ES
dc.subjectOld europeanes_ES
dc.subjectHistorical linguisticses_ES
dc.subjectMorfologyes_ES
dc.subjectLingüística históricaes_ES
dc.subjectMorfoloxíaes_ES
dc.titleTopónimos de base Sarand- e Serant-: unha hipótese etimolóxica comúnes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record