Now showing items 1-5 of 5

  • Actitudes de xénero en alumnado da E.S.O. 

   Santorum Paz, Rosa; Porto Rioboo, Ana María; Barca-Lozano, Alfonso (Universidade da Coruña, 2004)
   Neste estudio, a través dunha adaptación do Inventario de Actitudes de Xénero (XAI) de R.D. Ashmore, F.K. del Boca e S.M. Bider (1995) pretendeuse avaliar, en primeiro lugar, se unha mostra de 842 alumnas e alumnos ...
  • ¿Amosa estereotipos de xénero o alumnado de secundaria? 

   Porto Rioboo, Ana María; Santorum Paz, Rosa; Barca-Lozano, Alfonso (Universidade da Coruña, 2004)
   [Resumo] Neste estudio pretendeuse abordar un dobre obxectivo. En primeiro lugar coñecer se o alumnado de secundaria mantén concepcións estereotipadas de xénero, é dicir, se atribúe comportamentos e aptitudes de ...
  • Autoconceito e procesos de aprendizaxe no alunado de Formación profesional da Galiza 

   Morán Fraga, Humberto; Barca-Lozano, Alfonso; Porto Rioboo, Ana María (Universidade da Coruña, 2007)
   [Resumo] A configuración actual do autoconceito refere un conxunto de autoesquemas que organizan a información derivada da própria experiéncia e do feedback dos outros significativos, formando unha base de coñecimento sobre ...
  • Estrategias de aprendizaje, autoconcepto y rendimiento académico en la adolescencia 

   Barca-Lozano, Alfonso; Peralbo, Manuel; Porto Rioboo, Ana María; Barca Enríquez, Eduardo; Santorum Paz, Rosa; Castro, Florencio Vicente (Universidade da Coruña, 2013)
   [Resumen] Las estrategias de aprendizaje en los procesos de estudio forman parte intrínseca de las herramientas básicas de las que hacen uso los estudiantes a la hora de proceder a la adquisición, retención, comprensión, ...
  • Grao de estereotípia e variábeis afectivo-motivacionais da aprendizaxe escolar: autoconceito e autoestima 

   Porto Rioboo, Ana María; Santorum Paz, Rosa (Universidade da Coruña, 2002)
   [Resumo] Este estudo ten por obxectivo a análise das posíbeis relacións entre estereotipos de xénero e autoconceito-autoestima. Para tal propósito a mostra inicial de 842 alllnas e alunos de 20 e 40 da ESO das catro ...