RUC, o repositorio institucional da UDC, ofrece acceso aberto ao texto completo de documentos creados polos membros da UDC no seu labor de investigación e docencia. O seu obxectivo é dar maior visibilidade a estas publicacións e asegurar a súa preservación e accesibilidade

RUC está xestionado polo Servizo de Biblioteca Universitaria. Pode poñerse en contacto cos responsables no enderezo ruc@udc.es