Recent Submissions

 • Xustiza xuvenil e perigosidade social: unha historia do presente 

  Iglesias Galdo, Ana (Universidade da Coruña, 2005)
  [Resumo] Partindo dunha situación presente que decidimos converter en problema: a evi- dencia de ter que esixir responsabilidade penal ós menores infractores que son, non por casualidade, bos representantes dos procesos ...
 • A crise da civilización labrega: sistema escolar e despoboación 

  Varela, Julia (Universidade da Coruña, 2005)
  [Resumo] Galicia tivo durante moitos anos altos índices de poboación activa no mundo rural. Na actualidade, o envellecemento da poboación e o descenso da natalidade poñen de manifesto que estamos asistindo a unha grave ...
 • Mestres de España (II) 

  Gabriel Fernández, Narciso de; Porto Ucha, Anxo Serafín (Universidade da Coruña, 2005)
 • Educación pública republicana 

  Barreiro Rodríguez, Herminio (Universidade da Coruña, 2005)
  [Resumo] Este artigo ven sendo unha defensa da educación pública republicana a partir dun breve percorrido histórico que arranca da Revolución Francesa de 1789 e das súas ori- xes históricas (movemento da Ilustración) e ...
 • A Historia da educación en tempos posmodernos 

  Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2005)
  [Resumo] O modelo da historia social está sendo cuestionado nas últimas décadas, coin- cidindo coa crise que experimentaron algúns dos seus referentes ideolóxicos e coa emer- xencia do denominado pensamento posmoderno. ...

View more