Now showing items 1-1 of 1

    • A situación da lingua galega no ensino no primeiro tercio do século XX 

      Rivas Barrós, Sabela (Universidade da Coruña, 1998)
      [Resumo] o obxectivo deste traballo consiste en abordar o estudio da situación na que se atopaba a lin- gua galega no sistema educativo no primeiro tercio do século XX. En primeiro lugar, preséntanse unha serie de valoracións ...