Now showing items 1-20 of 104

  • A barca do inferno, de Gil Vicente 

   Gil Vicente; Xestal, Xoan; Gutiérrez, Fernando; Fernández, Xurxo; Tarrío, Chiruca; Teatro de Cámara Ditea (2010-09-24)
   Foto de la obra teatral representada por Teatro de Cámara Ditea en 1974
  • A boda de Esganarello, de Molière 

   Molière; López, Arturo; Naveira, Manuel; Fragoso, Azucena; Longueira, Susana; Barreiro Fernández, Xosé Ramón; Valentín Lamas Carvajal (Grupo teatral) (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por el grupo de teatro "Valentín Lamas Carvajal", dirigida por Arturo López en 1981
  • A burla do galo, de Roberto Vidal Bolaño 

   Vidal Bolaño, Roberto; Cejudo, Xoán; Martins, José; Orsi, Marcos; Barjas, Maxo; Camaño, Mónica; Centro Dramático Galego (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Centro Dramático Galego", dirigida por Xoán Cejudo en el año 2000
  • A cacatúa verde, de Arthur Schnizler 

   Schnitzler, Arthur; Alonso, Eduardo; Giráldez, Andrés; Parada, Celso; Magariños, Miro; Cambeiro, César; Zahera, Luís; Centro Dramático Galego (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Centro Dramático Galego", dirigida por Eduardo Alonso en el año 2001
  • A casa das tres lúas 

   Otero Pedrayo, Ramón; Lugrís Vadillo, Urbano; Lourenzo, Manuel; Gómez, Amalia; Merelas, Luisa; Pernas, Miguel; Rodríguez, Camilo; Compañía Luis Seoane (2010-09-24)
   Foto del decorado realizado por Urbano Lugris Badillo
  • A casa de América, de Edward Thomas 

   Thomas, Edward; Domínguez Dapena, Cristina; Bárcena, Dorotea; Rodríguez, Alfredo; Gago, Anabell; Martínez, César; Factoría Teatro (2010-09-24)
   Foto de la obra teatral representada por "A Factoría Teatro", dirigida por Cristina Domínguez Dapena
  • A doncela guerreira Plenilunio: o universo poético de Chus Pato 

   Pato, Chus; Lourenzo, Manuel; CasaHamlet (2010-09-24)
  • A esmorga, de E. Blanco Amor 

   Blanco-Amor, Eduardo; Cuña Bóveda, Anxeles; Dacosta, Fernando; Seijo, Elena; Díaz, Suso; Pazos, Serxio; Pereira, Pilar; Sarabela Teatro (Grupo teatral) (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Sarabela Teatro", dirigida por Anxeles Cuña Bóveda en 1996
  • A gata con botas, de Ánxeles Cuña 

   Cuña Bóveda, Anxeles; Sarabela Teatro (Grupo teatral) (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Sarabela Teatro"
  • A noite vai coma un río 

   Cunqueiro, Álvaro; Rábade, Constantino; Vázquez, Tuto; Pernas Cora, Miguel; Lourenzo González, Manuel; Merelas, Luisa; Escola Dramática Galega (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Escola Dramática Galega" en 1979
  • A porta pechada, de Jean-Paul Sartre 

   Sartre, Jean-Paul; Blanco, Matilde; Jiménez, José A; Manzano, Fely; Andrómena Teatro (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Andrómena Teatro" en el año 2006
  • A pousadeira, de Carlo Goldoni 

   Goldoni, Carlo; Centro Dramático Galego (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Centro Dramático Galego" en 1987
  • A probra, de Cándido Pazó 

   Pazó, Cándido; González, Avelino; Tranvía Teatro (2010-09-24)
   Foto de la obra teatral representada por "Compañía Tranvía" de Vigo
  • A vella sensación do prohibido 

   Rei, Anxo (2010-09-24)
   Fragmento de la obra "Sucesos" de Gustavo Pernas Cora
  • Adeus, Madelón 

   Lourenzo, Manuel; Vázquez, Tuto; Horro, Teresa; Calvo, Evaristo; Ponte, Alber; López, Arturo; Vilarelle, Xosé; Prego, Santiago; Escola Dramática Galega (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Escola Dramática Galega", dirigida por Manuel Lourenzo
  • "Anatomía dun hipocondríaco" de Gustavo Pernas Cora 

   Pernas Cora, Gustavo; García Ábalo, Ánxela; Áncora Produccións (2010-09-24)
   Foto de la obra teatral representada por "Áncora Produccións", dirigida por Gustavo Pernas
  • Arte 

   A Machina (Grupo teatral) (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "A Machina" en el año 2001
  • As gargalladas do espectro 

   Ghelderode, Michel de; Morán, Fernando; Pillado Mayor, F; Gómez Pan, Xavier; Patiño, Olga; Maxia Vermella (Grupo teatral) (2010-09-24)
   Foto de la obra teatral representada por "Maxia Vermella", bajo la dirección de Fernando Morán en 1991
  • "As tres irmás" de Antón Chékhov 

   Chejov, Anton Pavlovich; Rabon, Xosé M; Luaces, Elina; Merelas, Luisa; Vázquez, Xosé Manuel; Pernas, Miguel (2010-09-24)
   Fotos del decorado de la obra teatral representada por el "Centro Dramático Galego", dirigida por Xosé Manuel Rabón
  • El baile, de Edgar Neville 

   Neville, Edgar; Caramés, José Luis; Presa Cago, Isolina; Jiménez García, Antonio; Castro Martínez, Francisco; Agrupación Teatral Fenosa (A Coruña) (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral dirigida por José Luis Caramés y representada por "Agrupación Teatral Fenosa" (A Coruña) en 1970