Now showing items 1-1 of 1

    • Perspectivas ao final da vida: sedación paliativa 

      Pallares Mañana, Noa (2015-02-12)
      [Resumo] Introdución: o envellecemento poboacional condiciona o incremento da esperanza de vida e do número de persoas que viven máis anos con enfermidades crónicas e en estadíos terminais, polo que é necesario poder aliviar ...