Show simple item record

dc.contributor.authorPorto Rioboo, Ana María
dc.contributor.authorSantorum Paz, Rosa
dc.contributor.authorBarca-Lozano, Alfonso
dc.date.accessioned2010-01-26T13:28:26Z
dc.date.available2010-01-26T13:28:26Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationRevista galego-portuguesa de psicoloxía e educación, 2004, 11: 271-287 ISSN: 1138-1663es_ES
dc.identifier.issn1138-1663
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/7006
dc.description.abstract[Resumo] Neste estudio pretendeuse abordar un dobre obxectivo. En primeiro lugar coñecer se o alumnado de secundaria mantén concepcións estereotipadas de xénero, é dicir, se atribúe comportamentos e aptitudes de forma diferencial a mulleres e homes; en segundo lugar, tratouse de constatar se segue a facerse unha división do traballo no ámbito familiar, xa que sé é a así a familia de forma explícita segue contribuíndo á perpetuación dos esquemas sexistas. Para o logro destes dous obxectivos unha mostra de 412 alumnas e 430 alumnos do ensino secundaro obrigatorio de centros das catro provincias galegas cumprimentou dous cuestionarios elaborados ao efecto, o Cuestionario de Percepción de Xénero e o ¿Quen fai que? En xeral pódese concluír que o alumnado segue atribuíndo de forma estereotipada comportamentos e aptitudes segundo o xénero e as familias seguen a ofrecer modelos estereotipados de división do trallo no ámbito do seu fogar.
dc.description.abstract[Abstract] A double objective has been approached in this study. Gn the one hand, to know whether secondary education pupils keep stereotyped conceptions of gender, that is, if they confer behaviours and aptitudes on men and women in a different wat~ on the other hand, we tried to verify if a division of work is still being done in the family environment. If this is so, the family keeps on contributing to perpetuate the sexual schemas in a explicit way. A sample os 430 pupils of secondary school was asked to fill a questionnaire made for this purpose in order to achieve those two objectives: the "Questionnaire of Gender Perception" and the "Who makes what". In general, we can conclude that those pupils keep on conferring in a stereotyped way behaviours and aptitudes according to gender families go on offering stereotyped models of division of work in their home environment
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.title¿Amosa estereotipos de xénero o alumnado de secundaria?es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record