Recent Submissions

  • Contribución al conocimiento de los depósitos caoliníferos de Pontevedra 

    Caramés Lorite, Manuel; Galán Huertos, Emilio; Aza Pendas, Salvador de (Universidade da Coruña, 1983)
    [Resumo] Encétase o traballo cunha escolma dos depósitos caoliníferos que poidan ter interés dende o punto de vista económico ou polas características peculiares da súa xénesis. Destes depósitos elixidos fíxose, en base a ...