Recent Submissions

  • Dereito á cidade: faladoiros e obradoiro de aprendizaxe servizo 

    Botana Iglesias, Cristina; Carro, Iago; Cuba-Cabana, Hilda; Martínez Raído, José Luis; Lizancos, Plácido (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2021)
    [Resumo] Esta publicación xorde como testemuña dos faladoiros desenvolvidos durante a actividade Dereito á Cidade, co-organizada pola Clínica de Casas da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña, ...