Show simple item record

dc.contributor.authorReig-Botella, Adela
dc.date.accessioned2020-02-26T09:14:38Z
dc.date.available2020-02-26T09:14:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationReig-Botella, A. (2019). A influencia da violencia de xénero e a súa repercusión no benestar laboral. Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña, 9, 85-97es_ES
dc.identifier.issn2173-9811
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/25030
dc.description.abstract[Resumo] A violencia de xénero transcendeu severamente en todo o universo feminino e non podía ser doutro xeito que tamén tivese un grande impacto no mundo laboral. A violencia que sofren as mulleres pode afectar ao seu benestar no traballo e mesmo á súa permanencia nel, xa que en moitos casos causa unha redución significativa das súas condicións físicas ou psicofísicas. Hoxe é un gran problema da nosa sociedade e un símbolo da desigualdade existente nela. É unha violencia dirixida contra as mulleres polo feito de selo, porque son consideradas polos seus agresores persoas sen os dereitos mínimos de liberdade, respecto e capacidade de decisión. A medida en que as leis están relacionadas coa resolución e a protección das mulleres vítimas desta lacra é o tema deste artigo.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Gender violence has transcended severely throughout the female universe and it could not be otherwise that it has also had a great impact on the world of work. The violence suffered by women can affect well-being at work or even the loss of it, since in many cases it causes a significant reduction in their physical or psychophysical conditions. It is today a great problem of our society and a symbol of the inequality existing in it. It is a violence that is directed against women for the very fact of being, because they are considered by their aggressors, lacking the minimum rights of freedom, respect and decision-making capacity. To what extent laws are concerned with solving and protecting women victims of this scourge is the subject of this articlees_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruña, Servizo de Publicaciónses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectViolencia de xéneroes_ES
dc.subjectTraballadores/ases_ES
dc.subjectMullereses_ES
dc.subjectBenestar laborales_ES
dc.subjectAutoridades públicases_ES
dc.subjectGender violencees_ES
dc.subjectWorkerses_ES
dc.subjectWomenes_ES
dc.subjectLabour welfarees_ES
dc.subjectPublic authoritieses_ES
dc.titleA influencia da violencia de xénero e a súa repercusión no benestar laborales_ES
dc.title.alternativeThe Influence of the Violence of Gender and his Repercussion in the Labour Welfarees_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
UDC.journalTitleAnuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruñaes_ES
UDC.volume9es_ES
UDC.startPage85es_ES
UDC.endPage97es_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record