Show simple item record

dc.contributor.advisorPásaro, Eduardo
dc.contributor.advisorFernández García, Rosa María (1965-)
dc.contributor.authorCortés-Cortés, Joselyn
dc.date.accessioned2020-01-08T13:37:46Z
dc.date.available2020-01-08T13:37:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/24571
dc.descriptionPrograma Oficial de Doutoramento en Desenvolvemento Psicolóxico, Aprendizaxe e Saúde. 5034V01es_ES
dc.description.abstract[Resumo] A transexualidade caracterízase por unha marcada incongruencia entre o xénero e o sexo biolóxico. Os transexuais buscan a transición home-muller (MtF) ou muller-home (FtM). A revisión da literatura mostra que a concordancia é maior nos xemelgos monocigóticos que nos dicigóticos, o que suxire a contribución xenética. Obxectivos: A primeira parte da investigación consistiu na análise citoxenética e molecular do cariotipo dunha poboación transexual. Posteriormente realizouse a análise molecular de sete polimorfismos xenéticos, catro polimorfismos de repetición: ERα-rs3138774, ERβ- rs113770630, AR-rs193922933 e CYP19-rs60271534, e tres polimorfismos de única base (SNPs): ERα-rs2234693, ERα-rs9340799 y CYP17-rs743572, nunha poboación de 974 transexuais e 1.327 controis. O diagnóstico e selección da mostra realizouse nas Unidades de Identidade de Xénero dos Hospitais Clínic (Barcelona) e Carlos Haya (Málaga). Material e Métodos: A análise do cariotipo realizouse ca técnica de bandas G, e co microarray Affymetrix CytoScan™ high-density. O estudo dos polimorfismos consistiu na amplificación das rexións polimórficas e o posterior establecemento dos xenotipos mediante electroforeses capilar (3130 XL Genetic Analyzer) para os polimorfismos de repetición, ou mediante dixestión encimática no caso dos polimorfismos dunha soa base. A análise das frecuencias realizouse aplicando o test de Mann-Whitney ou o test de chicuadrado co software SPSS® 23.0. A análise das interaccións realizouse mediante regresión loxística binaria co software SNPStats. Os falsos positivos foron controlados ca corrección de Bonferroni. Resultados: Os receptores de estróxenos alfa e beta están implicados na base xenética da transexualidade. A poboación FtM mostrou un maior número de repeticións CA no polimorfismo ERβ-rs113770630 que a poboación control. E as frecuencias alélicas e xenotípicas do polimorfismo ERα-rs9340799 (xenotipo A/A) foron tamén significativas en FtM. Atopáronse combinacións alélicas significativas para ERα-rs9340799, ERβ- rs113770630 e AR-rs193922933 na poboación MtF. Conclusión: O receptor de estróxenos alfa e beta xoga un papel clave na diferenciación sexual do cerebro na nosa especie.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] La transexualidad se caracteriza por una marcada incongruencia entre género y sexo biológico. La población transexual busca la transición “hombre-mujer” (MtF) o “mujerhombre” (FtM). La literatura muestra una mayor concordancia entre gemelos monocigóticos que dicigóticos, lo que sugiere la contribución genética. Objetivos: Esta investigación consistió en el análisis citogenético y molecular del cariotipo de una población transexual. Posteriormente se realizó el análisis molecular de siete polimorfismos genéticos, cuatro de repetición: ERα-rs3138774, ERβ-rs113770630, ARrs193922933 y CYP19-rs60271534, y tres polimorfismos de única base (SNPs): ERα- rs2234693, ERα-rs9340799 y CYP17-rs743572, en una población de 974 transexuales y 1.327 controles. El diagnóstico y selección de la muestra se realizó en las Unidades de Identidad de Género de los Hospitales Clínic (Barcelona) y Carlos Haya (Málaga). Material y Métodos: El análisis del cariotipo se realizó mediante bandas G y el microarray Affymetrix CytoScan™ high-density. El estudio de los polimorfismos consistió en la amplificación de las regiones polimórficas y posterior establecimiento de los genotipos mediante electroforesis capilar (3130 XL Genetic Analyzer), o mediante digestión enzimática en el caso de los polimorfismos de única base. El análisis de las frecuencias se realizó con los tests Mann-Whitney o Chi-cuadrado y el software SPSS® 23.0. El análisis de interacción se realizó mediante regresión logística binaria con el software SNPStats. Los falsos positivos se excluyeron con la corrección de Bonferroni. Resultados: Los receptores de estrógenos alfa y beta están implicados en la base genética de la transexualidad. La población FtM mostró mayor número de repeticiones CA (ERβ- rs113770630) que la población control. Las frecuencias alélicas y genotípicas del ERα- rs9340799 (genotipo A/A) fueron también significativas en la población FtM. Se encontraron combinaciones alélicas significativas entre ERα-rs9340799, ERβ-rs113770630 y AR-rs193922933 en la población MtF. Conclusión: Los receptores de estrógenos alfa y beta juegan un papel clave en la diferenciación sexual del cerebro en nuestra especie.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Transsexualism is characterized by a marked incongruence between one’s experienced gender and biological sex. Transsexuals are individuals who seek, or have undergone, a social transition from male-to-female (MtF) or female-to-male (FtM). A review of the literature has shown that concordance is higher in monozygotic than in dizygotic twins, suggesting a genetic contribution to transsexualism. Aim: The first part of the research focused on the cytogenetic and molecular analysis of the karyotype in a transsexual population. The second part of the research focused on the molecular analysis of four short tandem repeat polymorphisms (STRs): ERα-rs3138774, ERβ-rs113770630, AR-rs193922933 and CYP19-rs60271534, and three single nucleotide polymorphisms (SNPs): ERα-rs2234693, ERα-rs9340799 and CYP17-rs743572, in a population of 974 transsexuals and 1327 controls recruited by the Gender Units from the Clínic Hospital (Barcelona) and Carlos Haya Hospital (Málaga). Material and Methods: The karyotype was analyzed using G-banding and a high-density array (Affymetrix CytoScan™). Enzymatic digestion was used for one base polymorphisms (SNPs), and capillary electrophoresis (3130 XL Genetic Analyzer) for repeat polymorphisms. The frequency analyses were performed using Mann-Whitney or Chi-square tests and the software SPSS® 23.0. In addition, a backward stepwise crossinteraction analysis was performed by the software SNPStats. False positives were controlled with the Bonferroni correction. Results: We found an association of the estrogen receptors alpha and beta with transsexualism. With respect to ERβ-rs113770630, FtMs showed a higher number of CA repeats than the control population, associated to a strong susceptibility to transsexualism. We also found an over transmission of the allele A and genotype A/A for ERα-rs9340799 polymorphism in the FtM population. We found that specific allele combinations of ERα- rs9340799, ERβ-rs113770630 and AR-rs193922933 are involved in the MtF population. Conclusion: Our data show that estrogen receptor alpha and beta, play a key role in human brain differentiation.es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Educación, Cultura y Deporte; FPU 15/02558es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Economía y Competitividad; PSI2014-58004-Pes_ES
dc.description.sponsorshipXunta de Galicia; ED431B2016/01es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectTransexualidades_ES
dc.subjectIdentidad sexuales_ES
dc.subjectDisforia de género
dc.titleVulnerabilidad Genética de la Transexualidad: análisis de una población españolaes_ES
dc.title.alternativeA vulnerabilidade xenética da transexualidade: a análise dunha poboación españolaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record