Recent Submissions

  • Sobre Mario Vargas Llosa 

    Lorenzo-Modia, María Jesús (editora) (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2019)