Show simple item record

dc.contributor.authorVilla Caro, Raúl
dc.date.accessioned2019-06-19T09:05:02Z
dc.date.available2019-06-19T09:05:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationVilla Caro, Raúl. (2017). Formación básica e avaliación de riscos nos buques que utilizan gas natural licuado para a propulsión regulados polo Código internacional de seguridade para os buques que utilicen gases ou outros combustibles de baixo punto de inflamación. Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña, 8, 185-199es_ES
dc.identifier.issn2173-9811
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/23258
dc.description.abstract[Resumo] O primeiro de xaneiro de 2017 entrou en vigor o Código internacional de seguridade para os buques que utilicen gases ou outros combustibles de baixo punto de inflamación (Código IGF), que atinxe a todos os buques que se serven de gas natural licuado (GNL) para propulsarse, agás aqueles que xa estean rexidos polo Código para a construción e o equipamento de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG), específico para buques metaneiros. O Código IGF inclúe normas obrigatorias para a disposición, a instalación, o control e a vixilancia de maquinaria, equipos e sistemas que usen combustibles de baixo punto de inflamación, en particular GNL, xa que parece que pode ser o combustible naval do futuroes_ES
dc.description.abstract[Abstract The Code of Safety for Ships using Gases or other Low-Flashpoint Fuels (IGF Code) entered into force on January the 1st, 2017. It applies to all vessels using liquefied natural gas for propulsion, except for those already covered by the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), specific for methane-fuelled ships. The IGF code includes mandatory standards for the disposal, installation, control and monitoring of machinery, equipment and systems using low-flashpoint fuels, in particular LNG, as it may appear to be the future naval fuel.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruña, Servizo de Publicaciónses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectBuquees_ES
dc.subjectGas naturales_ES
dc.subjectGNLes_ES
dc.subjectTanquees_ES
dc.subjectMembranaes_ES
dc.subjectShipses_ES
dc.subjectNatural gases_ES
dc.subjectLNGes_ES
dc.subjectTankes_ES
dc.subjectMembranees_ES
dc.titleFormación básica e avaliación de riscos nos buques que utilizan gas natural licuado para a propulsión regulados polo Código internacional de seguridade para os buques que utilicen gases ou outros combustibles de baixo punto de inflamaciónes_ES
dc.title.alternativeBasic Training and Risk Assessment about Ships Using Liquefied Natural Gas for Propulsion Regulated by the Code of Safety for Ships using Gases or other Low-Flashpoint Fuelses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
UDC.journalTitleAnuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruñaes_ES
UDC.volume8es_ES
UDC.startPage185es_ES
UDC.endPage199es_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record