Now showing items 1-2 of 2

  • Enfermidades profesionais relacionadas coa exposición ao amianto 

   Avecilla, Fernando; López-Arranz, Asunción; Feal Fachal, María (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2017)
   [Resumo] Neste traballo realizamos un estudo das doenzas causadas pola introdución do amianto no corpo humano, con dous obxectivos: por unha banda, aclarar cales son consideradas enfermidades profesionais en España, do ...
  • Pobres ou sen traballo: situación actual dos traballadores en España 

   López-Arranz, Asunción (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2017)
   [Resumo] A finalidade deste traballo é analizarmos como, nos últimos tempos, se foi producindo unha regresión nos dereitos sociais recoñecidos aos traballadores en España pola Constitución. Isto veuse propiciado polas ...