Recent Submissions

  • Éxodo 

    Botana, Cristina; Botana, Rocío; Tizón, Gabriel; Pérez, Fernando (2018)
    [Resumo] As guerras e os conflitos armados constitúen unha fonte moi importante de migracións forzadas e destrución, que deron lugar a crises humanitarias de inmensa magnitude. Os conflitos armados caracterízanse, tal ...