Show simple item record

dc.contributor.authorFuente Lavín, Mikel de la
dc.date.accessioned2017-05-18T12:07:11Z
dc.date.available2017-05-18T12:07:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAnuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña, 2014, 5: 87-149 ISSN: 2173-9811
dc.identifier.issn2173-9811
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/18544
dc.description.abstract[Resumo] O artigo estuda algúns dos impactos das empresas transnacionais españolas en América Latina. o uso da elusión e a fraude fiscais pola súa parte agrava a situación dos países pobres e as medidas adoptadas para evitar os paraísos fiscais, promovidas polo G20, non produciron resultados. En segundo lugar exponse a problemática das deslocalizacións e a súa repercusión sobre os dereitos laborais. Estúdanse tamén os efectos do emprego das empresas transnacionais e conclúese que o emprego directo creado por elas é moi reducido, así como que a súa contribución á calidade do emprego ou, nos termos da organización Internacional do Traballo, ao traballo decente, é negativa, xa que tende a reforzar as relacións máis precarias.
dc.description.abstract[Abstract] The paper discusses some of the impacts of Spanish transnational companies in Latin America. Their use of tax evasion and avoidance aggravates the position of poor countries and the measures taken against tax havens by the G-20 have not been successful. Secondly, it deals with the issue of off shoring and its repercussions for employment rights. The employment effects of these companies are considered, concluding that the direct employment created by transnational is very small and their contribution to quality of employment or, as the ILO puts it, decent work, is negative, as it tends to reinforce more precarious relations.
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade da Coruña
dc.subjectFiscalidade das empresas transnacionais
dc.subjectParaísos fiscais
dc.subjectEmprego dasempresas transnacionais en América Latina
dc.subjectTraballo informal e empresas transnacionais
dc.subjectTaxation of transnational corporations
dc.subjectTax havens
dc.subjectEmployment in the Spanish transnational companies in Latin American
dc.subjectInformal work
dc.subjectTransnational corporations
dc.titleAlgunhas cuestións sobre o impacto das empresas transnacionais: fiscalidade, deslocalizacións e calidade do emprego
dc.title.alternativeSome Questions about the Impact of Transnational Corporations: Taxation, Relocation and Job Quality
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccess
UDC.journalTitleAnuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña
UDC.issue5
UDC.startPage87
UDC.endPage149


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record